Sida:Coeffurer-1781.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

särdeles förädlad varelse, och den äran at kunna införa en ny mode, är målet för de ifrigaste önskningar.

Det är icke möjeligt, at gifva et rätt utkast öfver alla de påfund, som detta landets föränderliga smak gjordt antagelige. Så litet de stjernkunnoge känna vintergatan på himla-hvalfvet, så litet bör förmodas en noggrann beskrivning öfver alla tilkomne skiljaktigheter i hufvud-prydnaden.

Sedan efter et oändeligt bemödande, och oräkneligen förnyade försök, den önskade färdigheten blifvit vunnen, at kunna gifva håren de artigaste skapnader, behöfves sällan hvad egentligen kallas coeffurer. Hårens lagning anses nu mera som en ypperlig konst, hvilken fordrar de lyckeligaste natursgåfvor. Et enda ögonkast på et Fruntimers hufvud vid upstigandet från Toiletten, kan öfvertyga härom.

Det är icke svårt at bevisa, huru den som innehafver konsten at frisera hår, förtjänar et utmärkt ställe bland konstnärer. Hvilken åtskilnad emellan de Artister, som obilligheten så ofta uphöjer, och en person som förhärligar en lefvande skönhet. Vid första beskådandet af et ansigte, bör den Friserande genast kunna utfinna, hvilken slags prydnad är mäst öfverensstämmande. Med all undergifvenhet för den herskande moden, bör förstås at kunna mästra den samma genom behöriga modificationer. Huru angelägit at känna nuancer och skuggornas fördelning, för at gifva hyn mera liflighet och