Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/221

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Mackabéerboken2 Mack. 5:6.
217

anfall, grepo somliga av dem stenar, andra grova trästycken, och några togo händerna fulla av askan som låg där, och slungade allt detta om vartannat in bland Lysimakus' folk. 42 På det sättet sårade de många av dem och nedgjorde också några och drevo hela skaran på flykten. Och helgerånaren själv dräpte de invid skattkammaren.

43 Med anledning av vad som hade skett öppnades en rättegång mot Menelaus. 44 Och när konungen hade anlänt till Tyrus, förde de tre män som hade blivit ditsända av Stora rådet sin talan inför honom. 45 Men då Menelaus' sak redan syntes förlorad, lovade han Ptolemeus, Dorymenes' son, en ansenlig summa penningar, för att denne skulle söka vinna konungen. 46 I detta syfte förde Ptolemeus konungen bort till en pelargång, under förevändning av att han skulle få svalka sig, och lyckades nu omstämma honom. 47 Och så frikände konungen Menelaus från anklagelserna, denne som var upphovsman till hela skändligheten; men de ömkansvärda männen, som skulle hava blivit frikända såsom icke skyldiga, till och med om de hade haft att föra talan inför skyter, dem dömde han till döden. 48 Dessa som hade talat till försvar för staden och folket och de heliga kärlen fingo således utan dröjsmål undergå ett oförtjänt straff. 49 På grund av denna våldsgärning blevo jämväl några tyrier upprörda och betalade utgifterna för deras likbegängelse med stor frikostighet. 50 Men Menelaus fick, till följd av de maktägandes snikenhet, behålla sin höga ställning; och han uppträdde såsom en stor ränksmidare mot sina egna landsmän, allt under det att han tillväxte i ondska.

1.2Mack. 3:4f. /7.1Mack. 1:10. /9. 1Mack. 1:14. 2Mack 9:15. /11. 1Mack. 8:17f. /16.Vish. 11:16. /26. Vish. 16:1. 2Mack. 9:6. 13:8. /44. 5Mos. 17:6. /45. 1Mack. 3:38.

5 KAPITLET.

Jason gör ett misslyckat angrepp på Jerusalem. Antiokus anställer ett blodbad i staden och plundrar helgedomen. Apollonius anställer ett nytt blodbad. Judas Mackabeus flyr till öknen.

1 Vid samma tid företog Antiokus sitt andra krigståg till Egypten. 2 Då hände sig att man i hela staden under vid pass fyrtio dagar såg ryttare, iklädda guldstickade dräkter och väpnade med spjut, spränga fram genom luften i hopar; 3 och man såg svärd som drogos och avdelade ryttarskaror och anfall som gjordes och sammandrabbningar från ömse sidor; och man såg sköldar svingas och lansar slungas i mängd och pilar flyga och prydnader av guld blixtra, och man såg pansar av allahanda slag. 4 Med anledning härav bådo alla att synen måtte hava en lyckosam betydelse.

5 Men sedan ett falskt ryktes hade uppstått, att Antiokus hade avlidit, skaffade sig Jason minst ett tusen man, och med dessa företog han ett oförmodat anfall på staden. Då nu de som voro på muren hade drivits undan och staden slutligen just var nära att intagas, flydde Menelaus till borgen. 6 Nu anställde Jason ett skoningslöst blodbad