Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/259

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


visat att de voro falska vittnen, och gjorde mot dem detsamma som de själva hade haft det onda uppsåtet att göra mot sin nästa, 62 såsom det är föreskrivet i Moses' lag, och dräpte dem. Så blev oskyldigt blod frälst på den dagen. 63 Och Kelkias och hans hustru prisade Gud för Susannas, deras dotters, skull tillika med Joakim, hennes man, och alla fränderna, därför att något otillbörligt icke hade blivit funnet hos henne.

64 Och Daniel blev stor inför folket, ifrån den dagen och allt framgent.

3.5Mos. 6:7. /5.Jer.23:15. /22.3Mos. 20:10. 5 Mos. 22:22. Joh. 8:4f. /23. 1Mos. 39:9. 2Sam. 24:14. /34.3Mos. 24:14. /53.2Mos. 23:7. /58.Hes.16:3. Judit 16:9. /62.5Mos. 19:18f.


2.

Bel i Babylon.

Daniel påvisar för konung Cyrus Bels prästers svek. Dessa avlivas. Bel och hans helgedom förstöras.

1 Och konung Astyages samlades till sina fäder, och persern Cyrus mottog riket efter honom. 2 Och Daniel var en av konungens förtrogne och var mer hedrad än någon annan av hans vänner.

3 Nu var det så, att babylonierna hade en avgud, vid namn Bel; och de bestodo honom dagligen tolv skäppor fint mjöl och fyrtio får och sex fat vin. 4 Också konungen dyrkade Bel och begav sig dagligen åstad för att tillbedja honom. Men Daniel tillbad sin Gud.

Då sade en gång konungen till honom: »Varför tillbeder du icke Bel?» 5 Han svarade: »Därför att jag icke dyrkar avgudar som äro gjorda med händer, utan den levande Guden, som har skapat himmel och jord, och som är herre över allt levande.» 6 Då sade konungen till honom: »Håller du icke Bel för att vara en levande gud? Eller ser du icke huru mycket han äter och dricker var dag?» Men Daniel log och sade: 7 »Låt icke bedraga dig, o konung. Denne är ju innantill av lera och utantill av koppar och har aldrig ätit eller druckit något.» 8 Då blev konungen förtörnad och lät kalla till sig hans präster och sade till dem: »Om I icke sägen mig vem som förtär allt detta som bestås Bel, så skolen I dö. 9 Men om I kunnen visa mig att Bel förtär det, då skall Daniel dö, därför att han har hädat honom.» Och Daniel sade till konungen: »Må det bliva såsom du har sagt.» 10 Men Bels präster voro sjuttio, förutom deras hustrur och barn. Så begav sig konungen, åtföljd av Daniel, till Bels tempel. 11 Och Bels präster sade: »Nu gå vi ut härifrån. Men låt du, o konung, sätta fram maten, och låt blanda till vinet och ställa fram det; stäng så igen porten och försegla den med ditt signet. 12 Kom sedan hit i morgon bittida, och om du då icke finner allt vara förtärt av Bel, så må vi dö, eller, i motsatt fall, Daniel, som har talat lögnaktigt om oss.» 13 Men de kände ingen oro, ty de hade gjort en hemlig ingång under bordet, och genom denna plägade de alltid komma in och förtära det som var framsatt.