Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
VishetenVish. 11:8.
37

lön för hans arbete. 11 Mot deras vinningslystnad, som förtryckte honom, stod hon honom bi, och hon gjorde honom rik. 12 Hon beskyddade honom mot fiender och tryggade honom mot sådana som lade försåt för honom. En svår kamp avgjorde hon till hans förmån, på det att han skulle förstå att gudsfruktan förmår mer än något annat.

13 Det var hon som icke övergav den rättfärdige som hade blivit såld, utan räddade honom från synd. 14 Hon steg ned med honom i fängelsehålan och övergav honom icke i hans bojor, till dess hon hade förlänat honom en härskarspira och makt över dem som voro hans herrar. Hon visade ock att hans belackare voro lögnare och skänkte honom evärdlig ära.

15 Det var hon som räddade det heliga folket och det ostraffliga släktet från ett folk av förtryckare. 16 Hon gick in i Herrens tjänares själ och trädde upp mot fruktansvärda konungar med under och tecken. 17 Hon lät de heliga undfå lön för deras mödor; hon vägledde dem på en underbar färd och tjänade dem till skygd om dagen och till stjärnljus om natten. 18 Hon ledde dem genom Röda havet och förde dem fram genom stora vatten; 19 men deras fiender fördränkte hon och lät dem sedan kastas upp ur det bottenlösa djupet. 20 Fördenskull fingo de rättfärdiga taga vapnen från de ogudaktiga. De lovsjöngo ditt heliga namn, o Herre, och prisade endräktigt din värnande hand. 21 Ty visheten öppnade de stummas mun och lärde dem som voro lika barn att tala med redig tunga.

1.1Mos. 2:7. /2.1Mos. 1:26. Vish. 9:2. /3.1Mos. 4:8f. /4. 1Mos. 6:5f. 7:23. Hebr. 11:7. 2Petr. 2:5. /5. 1Mos. 11:6f. 17:1f. 22:1f. Hebr. 11:17f. /6.1Mos. 19:15f. 2Petr. 2:7. 7.1Mos. 19:26f. /10.1Mos. 27:41f. 28:10f. /11.1Mos. 30:25f. /12.1Mos. 31:22f. 32:6f., 24f. Hos. 12:3f. 1Tim. 4:8. /13.1Mos. 37:28. 39:7f. 14.1Mos. 39:20f. 40:4. 41:40f. 45:8. 50:20. Ps. 105:20f. 1Mack. 2:53. Apg. 7:9f. /15.2Mos. 3:16f. Till. t. Est. 1:6. /16.2Mos. kap. 710. Ps. 105:26f. /17.1Mos. 15:14. 2Mos. 12:35f. 13:17f. 5Mos. 1:33. Ps. 78:14. 105:39. Vish. 18:3. /18.2Mos. 14:1f. Ps. 78:13. 106:9. Jes. 63:11f. /19. 2Mos. 14:30. Ps. 106:11. /20.2Mos. 15:1f. /21.2Mos. 4:12.

11 KAPITLET.

Israels välgång jämföres med deras fienders ofärd. Egyptierna straffades genom detsamma som blev medel till Israels räddning. Herren är barmhärtig mot allt vad han har skapat.

1 Hon gjorde deras företag lyckosamma genom den helige profeten. 2 De tågade fram genom en obebodd öken, och i väglösa trakter slogo de upp sina tält. 3 De gjorde motstånd mot fiender och försvarade sig mot ovänner. 4 När de ledo törst, åkallade de dig; då gavs dem vatten ur kala klippan och läkedom mot törsten ur hårda stenen. 5 Ty det som för deras fiender blev ett medel till straff, det blev för dem själva ett medel till hjälp i nöden. 6 I stället för att floden, som kommer ur en aldrig sinande källa, för de andra blev grumlad genom vedervärdigt blod, 7 till straff för påbudet att de späda barnen kulle dödas, gav du oförväntat åt dessa friskt vatten i ymnighet, 8 sedan du genom den törst som de då kände hade visat dem på vad sätt du hade straffat deras