Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/160

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

NB. sedan det är förut wäl kringklappadt och legat några timar i ofwannämnde tillagade ättika, samt efter uptagningen legat imellan en duk af wätskan är wäl borta, och öfwerströdd med litet mjöl at det icke fastnar wid halstret. När det blifwit aldeles kallt, skäres deraf lagoma skifwor; på båtten i degen N:o 1. läggas några bitar smör, sedan skifworna öfwer hwarandra med litet stött ingefära, peppar, salt, och några citronskifwor imellan; et glas bouillon, eller upkokadt watten med soya slås dertil, några små bitar smör lägges til, låcket fästas och degen gräddas på ofwan anförde sätt. Af kalf- och lamm-lår, göres på samma sätt, allenast med den skillnad, at win tages i stället för bouillon, och at färs kan strykas imellan skifworna för granlåt skull. Til Ox-Pastejen göres brun capris sauce, som är anteknad ibland saucer och til kalf af winsauce eller hwad som behagas.

Pastej med risgryn.

Et halft skålpund risgryn skållas mycket wäl i kokt watten, deraf kokas en hård gröt med mjölk, men grynen få icke wara aldeles fullkokta. Denna står öfwer natten. Imedlertid gör man om morgonen et fricasee, af kalf, lamm, höns, eller litet hwarje om så tilfälle är, allenast, så tilredt som om fricasee är omrördt, med den skilnad, at det uptages ur sit spad innan det är aldeles fullkokadt, lägges at kallna sedan det är wäl afskrädt,