Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/331

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Vinjett
Vinjett

Råd och Underrättelser
för Bondhustrur.

Kom hederliga och trefliga Bond-Hustru, som du står först på Rangordningen af den lägre Classen bland Matmödrar; så wil man begynna at gå i Besyn med dig.

I Ladugården blir det första besöket. Det som är ursprunget til dit bästa Sofwelförråd, bör sålunda skötas med kunskap och ordning; stora Herregårds ladugårdar hafwa, så wäl i detta, som alt annat, företräde i många kostbare och konstiga anläggningar, och kan således ej bli någon eftersyn för dig; Men tack ware den wälgörande Naturen som gifwer dig likafullt mjölk af din ko, allenast du är waksam i dess skötsel, håller fähuset snygt, lagar at hon ligger rent; lånar skrapan et par gånger i weckan af hästen, intet försummar utfodringsstunderne, har altid i bespar den så kallade rätgifwan, samt om hösten insamlade näslor, bönskälkar, rofblad och, med et ord, alt det gröna, som skäres af rotsaker om sommaren, som bör hängas uti lidret at tor-

kas,