Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/335

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
11

förorsakar en ständig dimba, högst skadelig för hälsan. — Med höns och grisar bör ej eller en snygg bondgumma hafwa kameratskap under er tak, ty utom en wederstyggelig osnygghet, blir den stängda luften i stugan så qwalmig och osund, at sjukdomar näppeligen kunna undwikas. — Uti samma rum stå äfwen mjölkbunkarne på stänger under taket. Huru kan man då wänta et renligt och snygt smör, när gräddan emottagit alt det dam och den qwalma, som dageligen upstiqer. Mjölken bör således hafwa sit enskildta rum; och deräst det icke låter göra sig, hänger man et skåp på wäggen med hyllor, hwars dörr tages up nedan och häktas under taket med en haspa, då man från en liten trappa stiger up at insätta mjölken eller uttaga henne, och på det hon ej må stå förmycket täpt, sättes något emellan dörren, som gör en liten öpning de stunder på dagen som äro swalast. På detta sätt fredas hon bäst i små Bondstugor för både dam, spindlar och flugor. — När såleds gräddan är renlig, får du et godt och fett smör, om der arbetas utan watn så länge til dess der släpt alt mjölken ifrån sig. — Sedan håras det noggrant och saltas med fint gnodt och twättat sallt, då darpå slås en half skopa friskt watn. Och då detta hälles klart bort, ser man at smöret är rigtigt hanteradt. —

Wil