Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/339

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
15

swagdricka til, trotsar han mången af bekymmer olustig Herreman wid sin nödtorftsmåltid: och då den födande Gröten utgjör aftonkosten swälter icke hushållet. — Hwarje Söndag bestås dig likwäl en bit fläsk eller kött til kålen, så framt slagtet ej är alt för litet: Och då Julen infaller, som hos mången bonde upslukar årets förråd, bör du noga eftersinna dess längd. Ligger din gård under Herregården, så kom äfwen ihog matsäckarne. Glöm ej eller din egen bärgningstid, som naturligtwis fordrar litet mera mustigare föda och hjelpmedel til munterhet. — En skinka, en bringa och en swinstek böra dock pryda Julbordet; och då dermed hushållas rätt, räcker det hela Helgen. Göm emedlertid alla ben på et renligt ställe, som hackade och kokte med litet gryn utgjöra en smaklig och födande soppa. Har du nu under alt möjlig omtanka besparat smör och ost sedan sommaren, skonat fläsk och kött Winterdagarne, under det, at du sparsamt utdelat korf, palt m. m. efter slagtet; så kan man mäst lofwa dig, at du ej skall erfara olsmässo-kroken, den så månge tanklösa Matmödrar rysa före: Och hwad kan större bekymmer wara, än at stå wid utdelningen med toma händer? Då är ingen annan råd, än låna litet här och litet där af Granhustrurne och derjemte blifwa utpekad i

byen