Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/340

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

16

byen samt blifwa er språkämne för sqwallerkäringar, som häldre lägga til, än taga ifrån dylike Historier. — Nej lilla Gumma! ryktet är äfwen så angelägit för dig, som för en stor Fru. Det hjelper eller stjelper dine omständigheter, mera än du tror. Stå derföre på din wagt, öfwa eftertanka och spar aldrig din möda, då du dermed kan winna något; så skall dit werk få en wälsignad framgång, och du skall blifwa en hedrande eftersyn för andra Hustrur.

Nu gå wi til Logen och försöka, at hushålla litet med Åkermannens möda. Så framt icke naturliga hinder infalla såsom wattenbrist eller sjukdomar, så laga om hösten, at du kan få mala på en gång för någon tid, på det, at du ostörd kan få göra andra syslor från dig, som höra til utspisnnigen, ty ojämt eller på en gång tilstälte, göra de hinder och willerwalla i hushållet, och dessutom taga bort tiden för den nödwändiga spinrocken. — Baka på en gång så mycket bröd, som du har mjöl til, dermed sparar du mycken wed och brödet blir dig en god del drygare til utspisning. Spara intet arbete: då du gör degen, men handtera, klappa och knoda, som du hade en hwete-deg för dig. Derigenom blir brödet drygare, smakligare och hälsosamt; men har du icke god gästt at tilgå; så lät häldre bli at

ba-