Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/341

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
17

baka, ty man föreställer sig neppeligen hwad et misslyckadt bröd gör stora gropar i mjölsäcken, utan at gagna hushållet. Nytja då surdeg så länge i nödfall. Mäskningen til drickat bör du handtera med arbete och klappning, nästan som til brännewin. Derigenom winner du åtminstone en fjerdedel mera dricka, som dessutom blir smakeligt och hälsosamt då det får sin rätta kokning. — Med et ord, kära Landtqwinna! du får icke skona dina armar, när du tilreder något af kärnan. Til och med bör du klappa och knoda Palt-ämnet som en deg, så sparar du en god del mjöl, Palten blir derigenom lösare, men håller likafult under kokningen.

Har du Wåhr-fiske så wårdslösa icke denna Guds gåfwa, låt ingen ting hindra dig, at rensa fisken straxt han kommit ifrån sjön; men twätta icke musten utur honom. — Är det småfisk, så rimsalta honom så snart han är rensad, och efter er par dagar slås litet watn uppå at skölja honom med, hwarpå han upträdes på stickor til torkning och sättes i skuggan. Får du gäddor eller dylik fisk, äfwen til salu; så salta honom så snart han är rensad, men lät intet watn komma wid honom, och då han legat 2 eller 3 dagar, alt som han är stor til, twätta honom då med en wisp rätt wäl utur laken, torka honom med rena trasor och sätt honom wäl

spjelad
B