Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/344

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

20

dagarne, och linets beredning spares til wåren, då ledigaste tilfället yppar sig, och arbetet äfwen lättas mycket igenom skäfwens beredwillighet, at wilja skilja ifrån tågen. — Snälla hushållerskor, som wilja hafwa lång lärftswäf, nyttja äfwen blårne dertil på det sättet, at de kardas med grofwa ullkardor, på samma sätt som ull, då skägget, som hänger redigt utom kardan, ryckes bort efter hand, så länge det är något at hämta, och lägges ihop efter tågen: Det, som blir qwar i kardan, tjenar äfwen til groft och då man så förfarit mef alla blånorne, får man deraf et lika godt och fint garn, som af linet. — Än et råd: Byk aldrig garner förr, än det skall rustas til wäfs. Ju längre det sitter med grönskan, desto finare och smidigare blir det och om wäfwen icke håller, så lägg en bit wax i klistret, så får du mycket lisa i arbetet. —

Såleds hafwa wi på det enfaldigaste och begripligaste sätt bjudit til, at språkas wid om bästa sättet af din tarfliga hushållsordning. Lycklig är du, hederliga hustru, om du med någon omtanka flit och ordning, samt en oförtruten god wilja söker at fullgöra dine plikter. Tiden hörer dig til. Intet af den blänkande fåfängan röfwar en minut ifrån dig. Under en spatsergång, wid et infallande regn eller wid en förbiresa, kan det falla et Herrskap in, at stiga under dit låga tak.

Du