Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/361

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
37

En god Soppa

Fås af wäl twättade och sönderhackade ben, som sedan musten ar wäl afkokad silas ifrån — några afskalade och sönderskurna kålrötter eller rofwor lägges i stället med en talrik gryn och sedan detta är fullkokadt afredes soppan med litet mjöl som wispas uti et halfstop miölk. NB. om det saltas i watnet sedan det med benen ar upkokadt, får soppan mustigare smak.

Potatis-Soppa

Blir också smaklig, när man skär dem i tunna skifwor sedan de äro afkokte och låter dem koka i upkokt watten med liter salt och en bit smör eller annat godt fett, afreder henne sedan med litet mjölk och mjöl, och om man har så råd lägger et skedblad sirap dertil.

Mjölwälling

Ar en så bekant rätt at den intet behöfde upteknas; — Men en kundskap at få honom god då mjölkbristen infaller torde wara nyttig: sedan wattnet med lagom sälta är wäl upkokadt, wispas kornmjöl deruti och arbetas under kokningen. Och sedan grytan är lyftad af elden, slås den lilla mjölken deruti som man har tilgång til utan at widare upkokas, då han blir mera lättäten.

Ärter
C 3