Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/363

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
39

til gräddning; på detta wiset blir pankakan ätlig och mindre tung för magen.

Klimpar,

Dertil tages kornmjöl och litet hwetemjöl om råd och lägenhet så tilsäger, som lägges uti et djupt fat, hwaruppå slås watten som kokat en god stund, och inarbetas ganska wäl med en sked, at det blir smidigt, samt så afpassadt, at det blir en lagom hård deg til klimpar, man rullar då små bollar deraf emellan händerne, lägger dem uti upkokadt och saltadt waten och kokas tils de se torra ut då man skär i dem, ätes sedan warma med smält flott öfwer. N.B. Salt får ej förgätas i ämnet.

Wört Gryn

Är et brukligt såfwel i Jemtland, och består af qröt, som är kokad med en god wört och korngryn, aldeles som sötgröt, då denna är wäl kokad slås han på fat, och bewaras i kallt rum, däraf skäres sedan skifwor som ätes til bröd.

Söt-Klubb

Är en Helsinge-rätt och består af en stadig gröt som är kokad af ursiktadt malt, sedan litet brun sirap, om den fins, är förut inwispad i wattnet; af denna gröt skäres äfwen skifwor sedan han är kall, och ätes som såfwel til bröd.

Pann-
A 4