Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/385

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
61

annat af sina täta ombyten än et allmänt förakt och en naken kropp. Kunnen I klemiga Mödrar emotsäga denna wigtiga sanning; så hafwen ni intet naturligt begrepp, och då blifwa eder dessa welmenta, råd onyttige. Men älsken i Gud, eder sjelfwe, edra barn, edor nästa; så får saken et helt annat utseende, I gören då, under bön til Den som alt förmår, hwad I kunnen; och skulle då någon af edra barn wara född med en oböqlig wilja til tukt och förmaning, som ty wärr händer, så twätten edra händer i oskuld, edra hjertan kunna wäl blöda, men edra samweten aldrig swida. Tröttens intet wid, öma mödrar, at läsa dessa Reglor. Enfalldigheten har teknat det, som människokärleken har utkraft. Hållen äfwen til goda denna sista påminnelsen högst nödwändig, så framt I wiljen at edra barn skola blifwa tänkande människor: låten dem ej ständigt gå med maten i händerne, intet supa så mycket wälling at magen står up til hakan, och wänjen dem intet at anse nödtorftsämnen för sit högsta goda; Ni kunnen ej föreställa eder huru skadlig denna owanan är både för kropp och själ, och dess fölgder woro här för widlöftiga at bewisa. Låten därföre säga eder: indelen wissa stunder til deras nödtorfts undfående, gifwen dem lagoma delar, och wisen ingen glädje öfwer deras omättli-

ga