Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/394

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

6

bewisa då snart sin onytta, deräst de kundskaper ej dermed äro förenade, som höra til en Flickas rätta bestämmelse i werlden.

Skal då en Flicka afhållas ifrån de prydliga kundskaperna?

Sådant ställes aldrig i fråga, der stånd och wärde det kräfwer, der förmögenheten det tillåter och Flickans egit genie och lätta begrepp gjör mödan och tiden kort til deras fattande, allenast de icke utgjöra hufwudsaken uti hennes upfostran.

Är icke Språk-kunskapen så wäl nyttig för Flickor som Gossar?

Icke så länge de hafwa tilfälle at på Modersmålet få all den uplysning, som hörer til deras bestämmelse.

Men kan det wäl betagas Flickor, at blänka litet med denna grannlåten?

Ja, just derföre at många som kunde slippa, bråka sina hjernor och försumma sin kostbara ungdomstid med denna brödlösa konsten, endast för at blänka. Detta modet skadar landet mera än man tror på Fruntimmers sidan. Det bort-

tager