Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/404

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

16

Allahanda granlåts-arbeten höra wäl också til en Flickas bestämmelse?

De höra wäl icke til hennes rätta bestämmelse, men kunna för några blifwa nyttiga med tiden, då de i brist af utkomst på et eller annat sätt dermed blifwa i stånd at förwärfwa sin nödtorft; i annat fall, och som en ansedd nödwändighet, är en eldskjerm, en tafla och dylikt för dyrt kjöpt, om en Flicka dämed försummat den tiden i hwilken hon förnämligast bordt lära det, som efter Giftermålet blir hennes enda yrke.

Äro då alla Flickor underkastade hushålls-wetenskapen?

Så mycket mindre som Damer af högt stånd fordra en annan kunskaps wäg i sin lysande ställning, men dessa enfaldiga Reglor tilhöra endast Flickor af hushålls-Classen, hwilka äro belagde med answaret, at wara små hjelpredor til det allmänna bästa.

Men om flickor skola upfödas i sådana hwardags gjöromål, hwarifrån skola de då få beundrare uti en tid, då desse tyckas mäst befordra deras flit?

Den frågan är wigtig nog at beswa-

ra,