Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/406

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

18

Hwaräst finner man då nog tjänliga Lärmästare i denna så nödiga wettenskap?

Modren eller Frun i huset är härtil den bästa.

Än om hon sjelf är okunnig?

Om så olyckligt är, måste man tilstå, at hon är lika oskicklig som Esopi kräfta, hwilken då hon wille lära sin dotter gå framåt, fick det swaret: at om Modren gick förut wille hon komma efter. Ty borde det så mycket häldre wara et samhälle om hjertat, at medelst klokt fogade anstalter, tilldana kunniga och käcka Hustru-ämnen, på det at slägtet måtte få en lyckligare wändning til Statens nytta och förbättring, i synnerhet som den arbetande delen af Könet, äfwen mer och mera tyckes swänga sig åt granlåts sidan, hwars påfölgd blir mera märklig en gång, än man nu föreställer sig.

Men, som små barn kunna de ju icke gjöra nytta i Köket, då anses de gerna der som hinderliga, hwarföre de pläga slän as in i Barn-kammaren?

Se här det allmänna felet, och lika-

fullt