Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/407

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
19

likafullt påckas alla Hushålls-kunskaper af dem sedan de blifwa Hustrur, ehuru det så allmänhet tilgår, at de stängas ifrån åsigt och handläggning derwid när lusten är som störst, at de sättas i grannlåts-skolar, der lusten för tarfliga sysslor förswinner, och wid återhämtningen derifrån, ofta hoppa i Brudsängen, och som Hustrur och Matmödrar då befinna sig uti en helt ny werld, och en aldeles främmande ställning emot deras förra. En sådan finner sig då wara hufwudstyret uti en Mans hus, hwars bestånd är ändamålet för hans ungdoms flit. Om hon då lyckligt wis har förstånd och wilja at upfylla sina skyldigheter, får hon börja et nytt studium, i hwilket hennes dyrt köpta ungdoms-kunskaper aldeles förswinna; men der snillet, hogen och minnet förwandladt sig uti en slags dåfnad, är mäst alt hopp ute om förbättring, och en uptäckt ordsak til många olyckliga ägtenskap.

Men hwad gagn kan en Flicka om 5 a 6 år gjöra i Köket?

Här är ännu ej fråga om gagnet, allenast om den nödiga tildaningen; låt

hen-
B 2