Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/408

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

20

henne få något af hwarje at bestyra med för egen räkning. När hon skämmer bort för sig, så wisa henne ordsaken til felet för den gången, hwad gäller — hennes hjelp skal snart nog blifwa behaglig för Mamma, hälst det äro många små göromål i Köket, som kunna bestridas af barn.

Deras närwarelse och hjelp torde dock wara onödig wid andra tilfällen, än då granlåts och konst-kokningar äro för hand?

Sådant kommer ej ännu i fråga, men allenast grundläggningen til gjöromålen. En konst-kokerska förgår sig ofta på grundämnet, hwars rätta beredande skulle på smakens och ofta på nyttans wägnar gifwa hennes rätter dubbelt wärde, som hon nu nödgas förbättra med många konstiga tillblandningar.

Icke må det wara nödigt, at de skola wara med wid de sysslor, som bestridas af Tjenst-Pigor?

Som det är en märkelig skillnad imellan dessa sysslor och toiletten, så kan man icke beswara denna frågan utan at blifwa förhatlig för wår tids Kön.

Med