Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/421

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
33

fullkokningen skal se snyggt ut, ty sedan det skedt, gjör skrädningen en rifning, som blir obehaglig til utseende.

Hwarföre får icke en stek sitta qwar på spettet sedan hon är färdig, om måltids-tiden icke är inne?

Så snart man önskar spisa henne med sin rätta smak, bör hon aftagas och läggas under täckfat wid wärman när hon är färdig, men icke efter der mäst antagna sättet med spettet nedlagd för elden.

Hwarföre får ej färsk Fisk twättas i watten?

Igenom twättningen förlorar han den fina och läckra smaken, som är honom medgifwen, ty måste han torkas med en snygg handduk, hwarefter som han ränsas på både in- och utsidan då han blir torr och ren.

Går detta an med all slags Fisk?

Med all slags lefwande fisk förfares på detta sättet så snart man wil äta honom i sin rätta smak, men sedan han är död måste han sköljas, ty då anta-

ger
C