Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/422

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

34

antager han en limaktighet, som med tvätten måste aftwås.

Hwarföre saltas i kalla wattnet när fisk kokas?

Han tager derigenom mera stadga til sig, och far en behagligare smak, i synnerhet om ratten förekommer på bordet så snart den är lyftad ifrån elden, at den icke får stå länge i spadet, ty då förlorar fisken både smak och utseende.

Är det nyttigt at man twättar nykärnadt smör i många watten?

Ganska skadeligt, och är mäst rätta orsaken til snar härsknad.

Men huru skal det annars bli renadt ifrån Mjölken?

Igenom tryckning och arbete med slefwen, til dess hwar mjölkdroppa är afhäld, alla öppningar som behålla mjölken blifwa igenom arbetet tilslutne, smöret behåller sin söta fetma, och blir derigenom bade waraktigare och smakligare.

Skal då härtil aldeles icke nyttjas något watten?

Sedan det ar håradt och saltat, slås en liten skopa watten til, hwar med det

arbe-