Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/428

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

40

Roman-lectur med mera dylikt, hafwa ju blifwit och äro hufwudsaker för den Frun, som wid instigandet uti er hushåll blir rätta driffjädren i detta hjulet. Då måste ju Mannen stå på guldtunnan om hushållet skal bära sig.

Men Herrarne tyckes ej allenast interessera sig för detta yrket medan Flickan är Fästmö, utan äfwen sedan hon blir Hustru?

Det är också möjeligt, at en del af de många husliga olyckorna ligger i detta felet, men då Herren i huset ej äskar andra kunskaper af sin unga Fru an de anförda, och då inre omständigheter med tiden förmörka de yttre, får man säga: Läkare läk dig sjelfwan.

Men huru skola sådana olyckshändelser förekommas i den husliga sammanlefnaden?

Medlen dertil äro både begripliga och möjeliga, allenast Herrarne sjelfwe först wille ingå i den försakelsen, at ej tycka om annat, ej smickra och berömma annat hos en Flicka, de framsteg hon dagligen gjör i den bestämmel-

se