Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
5
Företal.

och tilskapa ägta gode Medborgare för efterwerlden. Här torde inwändas: at denna lärdom borttager tiden för finare yrken, såsom för toiletten för dans, musik och granlåts-arbeten; men så snart en förnuftig öfwertygelse fört hågen til en kunskap, utan hwilken I aldrig kunnen blifwa rätt lyckliga, så blir altid tid at sköta det granna, hwilket, ehuru obetydligast af et Fruntimers göromål, är dock en prydnad för hennes Kön. den hon icke bör försumma när tilfälle och råd dertil gifwas. Wåra Damers wanliga hopp, at få lägga commoda armar på en kunnig Hushållerskas axlar, tyckes ock nu efter hand förswinna, sedan äfwen dessa synas blifwa tunt sådde i landet, til hwilken brist Matmödrarnes egen okunnighet torde wara orsaken.

Detta lilla Arbete innefattar intet af det widsträckta Hushålls-systemet; dertil finnes många uplysta tilgångar för den kloka Flickan, som beslutit at underrätta sig om genaste wägen til framtida lycka, utan allenast små försök, at wid Matredningen i möjligaste måtto undwika alt det, som i otid kan förstöra de dyra tilgångarne, och likafullt bibehålla smakliga rätter. Om en ung Matmoder denna tiden skulle besöka sit Kök med Mademoiselle Wargs Kokbok i handen, i upsåt at i alt rätta sig efter henne, utan at rådföra sin Mans kassa, är fruktanswärdt, at en tidig brist snart körde husfriden på dör-

ren;
A 3