Sida:Den Swenske Kocken.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Bok, äfwensom en och annan särskilt nummer blifwit tagen såwäl derur, som ur ”Sommarhandbok för unga Husfruar.” I öfrigt äro såwäl dessa, som öfriga här meddelade speciella föreskrifter till största delen pröfwade af Författarinnan, och hennes bemö­dande har mindre warit att har meddela några nya och förut alldeles okända rätter, än att i wår nu bruk­liga matlagning wälja det bästa och för dess tillred­ning beskrifwa de tjenligaste sätt. Ehuru derwid ett hufwudsakligt affeende blifwit fästadt på den finare matlagningen, så hafwa dock äfwen åtskilliga mera tarfliga rätter blifwit intagne, till deras tjenst, som wilja sig deraf begagna.

Slutligen måste Författarinnan ursäkta sig att, då hon ej sjelf kunnat werkställa korrekturläsnin­gen, flere tryckfel insmugit sig, hwilka likwäl äro meddelade näst efter bokens innehåll.

A. L. B.