Sida:Den fattige Joseph.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 3 —

ock wille göra mig salig. Säg Honom, att Joseph tror, det han älskar Honom, för det att Han är kommen i werlden till att göra sådana syndare saliga, som Joseph är." Doctorn bad, och sedan han slutat, tackade Joseph honom på det ömmaste. Joseph stack derpå sin hand under hufwuddynan och tog fram en gammal trasa, hwaruti 5 Guineer (öfwer 60 R:dr B:co) woro inswepte, och sedan han tryckt dem i Doctorns hand, den han hela tiden hade hållit innesluten i sin hand, sade han till honom: "Joseph har i sina dårskapsdagar samlat detta till en tårepenning på sin ålderdom; men nu lärer Joseph ej upplefwa någon hög ålder: tag då emot detta, och dela det ut bland fattiga Jesu wänner; säg dem tillika, att Joseph gifwer dem det för Hans skull, som kommit i werlden till att göra syndare saliga, ibland hwilka han är den förnämligaste;" och wid det han ännu talade, böjde han ned sitt hufwud, och, sedan han genom det myckna talandet hade starkt angripit sina krafter, afsomnade straxt. Doctor Calamy gick hem, icke utan öm rörelse, och med tårar i ögonen, öfwer den frälste och salige Joseph. Han plägade ofta med liflig känsla berätta denna händelse, såsom den mest rörande i hans lefnad.

Denna enkla men dock lärorika Historia ger oss anledning:

1. Att begrunda den gudomliga Nådens kraft. Hela församlingen, så rika som fattiga, woro syndare, i den heliga Gudens ögon, och i lika behof af den frälsning, som dem igenom Evangelii ord förkunnades. Men under det mången ibland dem hörde det utan uppmärksamhet, kom det i andans och kraftens bewisning till Josephs hjerta, och fäste hans uppmärksamhet på dess oändeliga wigt. Gud will, att alla menniskor skola frälste warda och till sanningens kunskap komma: för alla menniskor utan åtskilnad står Nådens dörr öppen. Ingen är så ringa, så fattig, så oupplyst, så föraktad, att han ej på sitt hjerta kan röna Evangelii wälgörande kraft, då han betraktar det med uppmärksamhet. Den fattige Joseph blef djupt rörd, och gick tröstad och tillfredsstäld tillbaka till sin koja. Han kände hos sig en förändring, som gjorde honom lycklig, han hämtade all sin uppbyggelse och tröst från det gudomliga Ordet, som han hade hört.

2. Evangelium upptänder kärleken till Gud och Hans folk. Joseph anammade Ordet icke såsom menniskors ord,