Sida:Den gäckande nejlikan 1919.djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
191

serat till mig personligen och naturligtvis skrivet på franska, tillade han. Han sänkte blicken till papperet och började att läsa:

»Medborgare Chauvelin!

Mot gengäld av en summa av ytterligare en million francs och under bestämd förutsättning, att den mot mig gjorda löjliga anklagelsen för konspiration mot den franska republiken genast återtages samt att jag beviljas tillåtelse att oantastad återvända till England, är jag villig att för Eder omtala såväl den nuvarande vistelseorten som namnen på vissa personer, vilka, döljande sig bakom benämningen ’Den Röda Nejlikans förbund’, för närvarande till och med uppgöra stämplingar för att befria kvinnan Marie Antoinette och hennes son ur fängelset samt uppsätta den sistnämnde på Frankrikes tron.

Såsom ni tillfullo vet, har jag under föregivande av att vara anförare för en skara äventyrslystna unga engelsmän, vilka aldrig gjort Frankrikes republik eller folk någon verklig skada, lyckats för Eder avslöja flera rojalistiska sammansvärjningar samt bringa många halsstarriga konspiratörer till giljotinen. Jag är förvånad över, att ni funnit för gott att pruta på det pris, som jag denna gång begärt för den högeligen viktiga underrättelse, jag nu är i stånd att meddela Eder, då Ni ju ofta betalat mig lika stora summor för uppdrag, som varit långt mindre svåra att utföra.

För att med framgång kunna tjäna Eder regering såväl i England som i Frankrike är jag nödgad att hava fullt tillräckligt med penningar, så att jag är i stånd att föra ett så dyrbart levnadssätt som en herreman av rang anstår. Om jag ändrade mitt levnadssätt, skulle jag ej kunna fortsätta att deltaga i sällskapslivet i de kretsar, till vilka alla mina vänner höra och bland vilka — såsom ni förvisso vet — de flesta rojalistiska sammansvärjningar hopsmidas.

I säker förväntan på att därför få ett gynnsamt svar på denna min framställning av mina rättmätiga fordringar, varefter de ovan antydda namnen ofördröjligen