Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

32

teten, sådan som vi nu känna den, berör blott det ytliga och tillfälliga, den når icke till den typiska, fasta kärnan, och variabiliteten kan därför icke användas såsom faktor vid förklaringen af arternas ursprung.
VIII.

En af de mest framträdande punkterna i Darwins dogmatik är kampen för tillvaron och de bäst utrustades öfverlefvande. I allmänhet kan det vara fullkomligt riktigt, att de därtill bäst skickade öfverlefva efter kampen för tillvaron, för så vidt som ogynnsamma lifsvillkor begränsa lifsformernas antal, men man har här förbisett, att hvad som väsentligast inskränker lifvets fullhet och öfverallt uppträder såsom begränsande och reglerande äro de parasitiska lifsformer, hvilka egentligen först den nyare tiden lärt oss känna i all deras mångfald. Gent emot dessa parasiter betyda de bäst utrustade ingenting; naturen bjuder tillräckliga exempel härpå. Jag vill blott nämna ett, hämtadt från den allmänna patologien. Det skulle icke falla någon in att säga, att vid en kopp- eller tyfus-epidemi de individer äro de bäst utrustade, som öfverlefva; det är möjligt, att vissa villkor förefinnas, som inskränka den