Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

37

fjäderprakt, som han efter variabilitetens lag låter uppstå på detta sätt. Också här drifves fantasien långt öfver iakttagelsernas gränser; hvad som var möjligt och tänkbart blir efter hand under hans dialektiska behandling något verkligt. Det är egentligen först i Darwins Descent of Man, som det får någon större betydelse. Nya undersökningar ha också visat, att könsurvalet, hur stor eller liten dess inflytelse än kan vara i djurriket, dock är utan betydelse för de omnämnda förhållandena. Det har ett visst intresse, som går längre än till det blott naturvetenskapliga, i det det mer eller mindre klart framträder, och har någonting besläktadt med grundtonen i den nya naturalistiska litteraturen; det är, om man så vill, ett motstycke till romantiken, den fysiologiska eller rättare sagdt zoologiska motsättningen till den ideella formen. Kärlekens anatomi, som det heter, härledes medvetet eller omedvetet härifrån och får så en naturlags berättigande.
IX.

I den darwinska teorien spela de omgifvande mediernas inflytande och tillpassningen en framstående roll. I Lamarcks förut omnämnda arbete är denna tillpass-