Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

39

dande. För det andra äro de genom de omgifvande medierna framkallade förändringarna, såsom ofvan anförts, icke permanenta eller resistenta; de angå blott det yttre eller tillfälliga; artens typiska kärna med dess kännetecken blir oförändrad och bevaras i sin renhet. Man kan också framställa det sålunda, att de organiska lifsformerna äro elastiska men ej plastiska; men nu är det just plasticiteten, som systemet fordrar. För det tredje är de omgifvande mediernas inverkan, när denna förändring är af någon större betydelse, i de flesta fall alldeles icke sådan, att lifsformerna eller funktionerna däraf skulle förändras eller modifieras, utan helt enkelt den, att de gå under, ofta visserligen först efter några generationer. Uttrycket för denna inverkan blir då en degeneration.

För antropologien och hygienen har denna fråga en utomordentlig betydelse. Förgäfves har man försökt att förklara de olika människorasernas uppkomst på denna väg. Den moderna antropologien har uppgifvit dessa försök; de olika människorasernas skarpt utpräglade egendomligheter kunna icke på något sätt förklaras genom den darwinska hypotesen; de hafva uppstått i en fjärran forntid och under okända förhållanden. Rasmärkena och deras olika kännetecken äro i en märklig grad konstanta; under förändrade lifsvillkor synes i regeln ingen tillpassning eller förändring äga rum, men