Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/60

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

58

XII.

Den nyare naturåskådningen får sitt största allmänna intresse, när man kommer till frågan om människans härstamning. I den populära uppfattningen anses det också såsom lärans kärnpunkt, att människan härstammar från apan, och det är heller icke utan grund, som man lägger en särskild vikt härpå. De så kallade lagarna för utvecklingen, kampen för tillvaron och de bäst utrustades öfverlefvande skola då finna tillämpning på människolifvet och samfundet; man får naturlagar och utveckling i stället för moral, religion och en ideell världsåskådning. Det är på denna punkt, som striden skall utkämpas, och detta hafva darwinisterna mycket väl förstått. Det förekommer mig nästan, som om de vetenskapsmän, hvilka hos oss representera den riktning, som Virchow betecknat såsom till ytterlighet gående och godtycklig, icke tillräckligt följt med vetenskapens utveckling och icke känna de åskådningar, hvilka nu med städse växande styrka göra sig gällande i den moderna antropologien. Det är kanske just härifrån, som de starkaste bevisen och grundskälen mot den doktrinära darwinismen framkommit; och här är icke blott tal om enskilda personer, såsom t. ex. Virchow, Kollmann och Mivart, utan om hela riktningen