Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

67

som nu behärskar naturvetenskapen; men mina egna erfarenheter hafva. dock fört mig till det resultat, att människan sedan isperioden icke längre förändrat sin raskarakter. Hon uppträder strax fysiskt fulländad på europeisk mark i olika raser. Ingen ap-människa finnes här, vi se genast den sanna människan i hennes olika typer, Homo sapiens, med sina karakteristiska kännetecken, hvilka bibehållit sig till den dag i dag är. Jag accentuerar ännu en gång, att sedan istiden är den fysiska människan densamma.» Och längre än till istiden har ännu ingen förmått följa människans spår. Bortom denna period är allt blott fullkomligt osäkra förmodanden. »Så snart jag beträder isperiodens säkra mark», säger Kollmann, »och finner människan, så uppträda alla de olika raserna i form af de så kallade »Dauertypen», fastslagna typer. Så kallas nämligen djur och växtarter, hvilka icke längre förändras under inflytandet af naturlig eller artificiell behandling (natürlichen oder künstlichen Züchtung).»

Jag har återgifvit detta citat något utförligt, ehuru det innehåller åtskilliga upprepanden. Det är särskildt af intresse att minnas, att Kollmann kallar människan en »Dauertyp»; detta begrepp stämmer i grund och botten icke helt och hållet öfverens med den doktrinăra evolutionshypotesen.