Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/72

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

70

okända rot, hvarifrån allt lif kommit. Att det mänskliga embryot i sin utveckling påminner om andra lifsformer, bevisar blott det typiska och likartade i det organiska lifvets utveckling men kan på intet vis användas såsom bevis för ett direkt härstammande. Dessa analogier, såsom t. ex. gälspringorna, voro väl kända innan Darwins tid; men hvarken v. Baer eller andra tyska embryologer draga däraf de slutsatser, som Hæckel och hans skola. Detta tal om att människan skulle härstamma från en groda, en fisk eller en s. k. sjöpung (ascidia) har icke sin plats i vetenskapen.

Den krassaste form, under hvilken den darwinska hypotesen om människans härstamning framträdt, ligger väl i den satsen, att människan är skapad icke till Guds utan till apans beläte.I begynnelsen af 1870-talet, sedan Descent of Man utkommit, tilldrogo sig de antropoida aporna särskild uppmärksamhet, och när man så i de zoologiska trädgårdarna utomlands fick syn på en orang-utang eller en chimpans, såg man med vänligt deltagande på denne släkting, antagligen en halft afsigkommen kusin. Öfverallt såg man likheter med apor och aptypen, och understundom kunde en dylik tanke rättfärdigas. Antropologien blef således blott en del af zoologien. Man lade i synnerhet vikt på »djuret» hos människan. Den lifs- och världsåskådning, som måste framgå ur denna lära, är tydlig nog.