Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/73

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

71

Vill man använda ett uttryck från den heliga skrift, kan man beteckna det såsom köttets emancipation. Med full rätt har Rancke, såsom ofvan anförts, kallat dessa satser folkfördärfvande. Deras inflytande på litteraturen och på lifvet ligger klart i dagen. Härifrån utgår bohême-rörelsen. Den starka inverkan, som litteraturen rönt, framträder på många sätt. Till och med våra förnämsta diktare hafva icke undgått den. Zolas »La Terre» visar den naturalistiska litteraturens yttersta konsekvens. Men liksom reaktionen redan börjat visa sig i vetenskapen, så framträder den, om också litet långsammare, äfven i litteraturen. Det gudomliga i människan häfdar sin rätt, och romantiken samt den ideella lifsåskådningen framträda åter, om också i en annan form. Det finnes i människans själ en kärna, som kan fördunklas och undanskymmas, men den kommer alltid fram igen.
XIV.

Det finnes intet så tvetydigt ord i den samling af moderna idéer, hvilka trycka sin stämpel på tiden, som ordet utveckling, evolution. Allt går stadigt framåt, allt längre och längre uppåt hän mot ett stort och