Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
6

och han skall kunna bestå i kampen, men han bör känna fienden. Intet faktum hämtadt ur den moderna vetenskapen är oförenligt med den kristna trons sanningar. Med hypoteserna förhåller det sig visserligen icke så. För juristen är den moderna antropologien en grundvetenskap, eller borde åtminstone vara det. På det hela taget har det nu blifvit en nödvändighet för enhvar, han må för öfrigt stå på hvilket trappsteg i samhället som helst, att förvärfva någon kännedom om den moderna biologien. Jag beklagar, att detta ämne ej föreläses vid vårt universitet, på samma gång jag erkänner, att det skulle erbjuda svårigheter, ty öfverallt råder tvifvel och osäkerhet, meningarna äro motsatta, och ofta finnes icke en gång öfverensstämmelse mellan den ene och den andre i rön och erfarenhet; men det bör ju vara universitetets plikt att orientera och leda, så vidt det förmår. Det är detta, jag sökt att göra, och jag beder mina medstuderande att mottaga detta lilla arbete med välvilja.