Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
148 FOL
FOL

häftig sjögång. I denna Fjärd idkas et betydligt fiskeri af sill och torsk. Detta sker förnämligast mellan Jul och Påsk.

Foldereid, en Sokn är Annex til Näröens Pastorat uti förenämnde Fögderi och Amt.

Folkström, et Järnwärk uti Hällestad Sokn i Östergötland, äger 1 hammare med 2 härdar samt 800 skeppund stångjärnssmide, jämwäl et Manufacturwärk. Til Wärkets drift finnes hjelpelig skog.

Folkärna, en Sokn och Consistorielt Pastorat uti Landskapet Dalarne och Näsgårds Län, håller i widd 2 qvadrat mil. Marken är nog ojämn och stenbunden. Flere höga bärg finnas ock här, däribland Helgeberget utmärker sig. Rådande jordmånen är lera. På flere ställen är dock sandmylla och på många gäsjord. Wid åtskilliga byar är skog ymnig, på andra tarwelig, ingenstädes är fullkomlig brist. Utsädet är 650 tunnor i gärden. På gamla ängar och nyplogar sås betydligt wårsäd. Nästan hwar by gränsar til någon sjö. Mantalen äro 62. År 1810 war Folkmängden 2562. Kyrkan är belägen under 60 grad. 8 min. Polhöjd; 6.5 mil från Falun. I Soknen finnas Järngruwor, 2 masugnar och 3 Bergsmanshamrar.

Folleboe, en Sokn, är Annex til Jusdals Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge.

Follingbo, et Consistorielt Pastorat på Gottland, och norra Fögderiet, består af 2 Soknar: Follingbo, Moderförsamling och Akebäck Annex, samt innehåller 23.7 Mantal. Utsädet är 400 tunnor. År 1810 war Folkmängden 490. — Follingbo Sokn består af 16.8 Mantal. Marken är til någon del bärgaktig, men til större delen jämn. Rådande jordmånen utgöres af swartmylla och lera. Skogen är hjelpelig. Utsädet är 300 tunnor. År

1810 war Folkmängden 356. Kyrkan är belägen under 57 gr. 35 min. Polhöjd; 0.8 mil från Wisby. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Hallfrede och Rosendal.

Follo, en stor, god och wälbygd Gård uti Örkedals Pastorat uti södra Trondhiems Amt i Norge.

Folloug och Asker, et Fögderi uti Aggerhus Amt i Norge, består af 6 Pastorat: Agger, Asker, Krogstad, Ås, Vestbye och Näsodden. I detta Fögderi ligga Städerna Kristiania och Dröbak.

Folö, et Consistorielt Pastorat på Gottland och norra Fögderiet, består af 2 Soknar: Folö, Moderförsamling, och Lokrum Annex, samt innehåller 29.5 Mantal. Marken är til en del bärgaktig, til en del jämn. Jordmånen är jäslera och sandmylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet, när all åkerjorden delas i treskifte, är 400 tunnland. År 1810 war Folkmängden 612. — Folö Sokn innefattar 15.8 Mantal. År 1810 war Folkmängden 296. Kyrkan är belägen under 57 gr. 39 min. Polhöjd; 1.5 mil från Wisby.

Forkärla, en Sokn uti Bleking och Medelsta Härad, är Annex til Listerby Pastorat, samt består af 23.5 Mantal. Marken är mera bärgaktig än jämn. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 550 tunnor. År 1805 war Folkmängden 843. Kyrkan är belägen under 56 gr. 13 min. Polhöjd; 0.8 mil från Carlskrona. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Tromtö.

Fornåsa, et Consistorielt Pastorat uti Östergötland och Bobergs Härad, består af 2 Soknar: Fornåsa, Moderförsamling, och Lönsås, Annex, samt innehåller 51 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1127. — Fornåsa Sokn består af 30.5 Mantal. Marken