Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/224

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
GUS
GUS 213

Sotenäs Härad, utgör en del af Askums Sokn, samt består endast af Fiskelägen. Marken är bärgaktig. Rådande jordarten är skälsand. Skog finnes alsintet. Utsädet är 3 tunnor korn. År 1805 war Folkmängden 446. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Askums kyrka.

Gustaf Adolf, eller Wiby, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Willands Härad, är Annex til Åhus Pastorat, samt innehåller 9.8 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordarten är lera. Skog finnes intet. Utsädet är 120 tunnor råg, korn 160, hafra 40, blandsäd 45, ärter 26, potäter 68. År 1805 war Folkmängden 368. Kyrkan är belägen 1 mil från Åhus kyrka.

Gustafsberg, en Sätesgård i Upland.

Gustafsberg, en Frälsegård uti Torups Sokn i Halland, äger något öwer 30 tunnors utsäde, hwaraf twåtredjedelar äro hafra, höfångst til 120 lass, skog af björk och al, tilräckeligt til bränsle, fiske i Nissa-ån med en mjölqwarn, Åbyggnad af trä.

Gustafsberg, et Barnhus, beläget 0.2 mil från Staden Göteborg, har en Fond af circa 60000 R:dr. Här njuta 25 ynglingar underwisning, föda och kläder, utom det at mellan 50 och 100 barn af denna fond undfå årligt understöd.

Gustafsborg, en Skattegård uti Asarums Sokn i Bleking, består af 0.4 Mantal, äger 22 tunnors utsäde, särdeles wacker åbyggnad, ladugård af sten, kostbar trägård försedd med utländska trän och et wackert orangeri.

Gustafsbruk, en Pappers-Fabrik uti Sköfde Sokn i Wästergötland, har hjelpelig skogstilgång.

Gustafsfors, et Järn-Manufacturwärk uti Blomskogs

Pastorat i Wärmeland och Dalsland, består af 2 ämnes-hamrar, med 3 härdar, samt tilwärkar årligen 900 skeppund ämnessmide. Det är beläget wid wästra Silens utlopp i Lelången, och hörer halwa Wärket til Blomskogs och den andra hälf- til Torskogs Sokn; förses med kol, dels af egna skogar, dels genom köp från kringliggande Soknar:

Gustafsfors, et Järn-Manufacturwärk uti Hesleby Sokn i Småland, består af en knip- och 2 spikhamrar.

Gustasfors, et Manufacturwärk uti Pjetteryd Sokn i Småland, består af en Pappersfabrik, et Flanellstryckeri, et Sågwärk och 1 Stamp. Åbyggnaden är ansenlig mot behowet.

Gustafsfors, eller Lesjöfors, et Järnwärk uti Gåsborns Sokn i Wärmeland, äger 600 skepp:d stångjärnssmide.

Gustafs Kopparwärk. Detta är beläget i Jämtland. Det har 2 bearbetade malmgångar, den ena i Åre och den andra i Kall Sokn. I bägge desse malmgångar äro många orter, wida fält och djupa sänkningar. Uti Åre Sokn ligger Gustafs gruwa belägen wid foten af Åreskutan. Den består af 5 ymniga grufbrott eller skärpningar, samt utgör förnämsta grunden til Kopparwärksrörelsen i orten. År 1775 war den afsänkt efter den swäwande sålan til 70 famnar, och fältet til 30 famnar och däröwer. Malmen är af rik halt, och uttages med orter och stråssar, emedan här för bärgets fasthet skull bärgfästen sällan warit nödige. På 10 år 1786–1795 har tilwärkningen af gårkoppar warit 1619 skeppund; som gör i årligt medeltal 162 skeppund.

Gustafs Källa. Denna är belägen i Wästergötland, 0.5 mil från Göteborg, äger et ganska godt, klart och rinnande