Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/413

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
402 LAD
LAG

och finnes beskriwet wid denna Artikel.

Ladvig, en Sokn, är Annex til Evindvigs Pastorat uti norra Bergenhus Amt i Norge.

Ladwik, en Sätesgård i Södermanland.

Laga, en Å i Götaland, är en af de betydligaste i detta Land. Hon har sit ursprung i Småland, flyter genom detta Landskap och Halland samt faller i Kattegat, efter et lopp af 18 mil.

Lagarp, en Sätesgård uti Åsbo Sokn i Östergötland, äger nära 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, mulbete och skog, förswarlig åbyggnad, 4 underlydande Frälsehemman och 9 Torp.

Lagerfors, et Järnwärk uti Bellefors Sokn i Wästergötland, består af 2 hamrar, med 1050 skeppund stångjärnssmide, hwartil tackjärnet köpes från Wärmeland. Enskilde skogar finnas ännu för behowet någorlunda tilräckelige. Åbyggnaden för Bruksbetjäningen är förswarlig.

Lagerlunda, en Frälse-Sätesgård uti Kärna Sokn i Östergötland, består af 1 Mantal, äger 26 tunnors utsäde, ymnigt höbol, hjelpelig skog, stor och prydlig mangårdsbyggning af sten, med många rum, ansenlig trägård, med många fruktträn.

Lagersberg, en Skattegård uti Rytterne Sokn i Wästmanland, har nära 30 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol och betesmark, samt någorlunda skog.

Lagersberg, en Sätesgård uti Fors Sokn i Södermanland.

Lagfors, et Järnwärk uti Ljustorp Sokn i Medelpad, 1 mil åwanom kyrkan, består af 1 stångjärnshammare med 2 härdar samt har 1000 skeppund smide. Tilräckelig skog finnes på de underliggande hemman. Åbyggnaden af trä, 2 wåningar hög, är förswarlig. Detta Järnwärk

utgör jämte Lögdö Masugn en Församling, hwars Folkmängd år 1810 war 348.

Lagga, ett Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Långhundra Härad, består af 2 Soknar: Lagga, Moderförsamling, och Östuna, Annex, håller i widd 0.91 qvadrat-mil, samt innefattar 85.4 Mantal. Utsädet är 760 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1582. — Lagga Sokn håller i widd 0.46 qvadr. mil, samt innefattar 42,3 Mantal. Marken består til det mästa af en fruktbar Dalsträckning hwilkens sidor utgöras af låga med små skog bewuxna bärg och högder. Rådande jordmånen är lera. Några hemman äro aldeles utan skog, andre hawa hjelpeligt, et och annat ymnigt. Utsädet är 400 tunnor. Kyrkan är belägen under 59 grad. 49 min. Polhöjd; 5 mil från Stockholm. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Kasby, Husby och Örby.

Lagga-Husby, en Sätesgård i förenämnde Sokn, äger 36 tunnors utsäde, hjelpelig skog och äng, obetydlig åbyggnad.

Lagmansered, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Bjärke Härad, är Annex til Mälby Pastorat, samt innehåller 12.8 Mantal. År 1805 war Folkmängden 665. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Lagmanshaga, en Sätesgård i Wästergötland.

Lagmansholm, en Sätesgård uti Fullestad Sokn i Wästergötland, äger något öwer 20 tunnors utsäde, tämeligen godt höbol, hjelpelig skog, men hwilken är belägen inemot 3 mil från Gården uti skogstrakten Risweden, tämeligen ansenlig åbyggnad, med en stor och wacker trägård, mjölqvarn och sågwärk.