Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/414

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LAG
LAH 403

Lagmanstorp, et Qvartermästare-Boställe uti Lewene Pastorat i Wästergötland, består af 1 Mantal.

Lagmansö, en Sätesgård uti Wadsbro Sokn i Södermanland, angenämt belägen på et Näs wid sjön Långhalsen, äger, i sambruk med Gården Österö, något öwer 20 tunnors utsäde, förswarligt höbol, föga skog, ansenlig och prydlig mangårdsbyggnad, af sten, med en stor och wacker trägård.

Lagnö, en Sätesgård i Södermanland.

Lagunda, et Härad i Upland och Upsala Län, innehåller 9 Soknar: Biskopskulla, Fröslunda, Nysätra, Holm, Kulla, Fitja, Jälsta, Girista, Långtora. Storleken är 7.45 qvadrat mil. År 1810 war Folkmängden 4561.

Laholm, en Stad i Halland, belägen under 56 grad. 30 min. Polhöjd; wid ån Laga, 0.7 mil från dess utlopp i hawet, 1.6 mil från Skånska gränsen, 2.3 mil från Halmstad och 51 mil från Stockholm. Han håller i längd 240 famnar, i bredd 200, och i widd 24 tunnland. Gator och gränder, 18 til antalet, äro til större delen irregulära. År 1810 war antalet af hushållen 202, och Folkmängden 864, däraf Mankön 395, qvinkön 469. Inbyggarne nära sig förnämligast af handtwärk och jordbruk, ty handelen är ringa emedan inloppet til Staden från hawet är af sand igengrundadt, så at numera endast små öpna båtar kunna nyttjas, hwilka befraktas mästadelen med bräder och tunnestäwer. Handelen idkas för öfrigt, utom med förenämnde waror, med timmer, järn, ull, linnewäfnad, hästar och boskap. Här idkas ansenlig yllespånad och strumpstickning. Af Manufacturer finnes et såpsjuderi, som tilwärkar 13 à 1400 fjärdingar såpa. Antalet af

handelsmän är omkring 4 och af handtwärksmästare 54 uti 21 särskildta handtwärk. Inom Stadens staket finnas ansenliga trägårdar, jämwäl åkerfält. Uti Laga-ån är godt laxfiske. Åkerjorden utgör 166 tunnland. År 1810 underhöllos i Staden 110 hästar, 16 oxar, 200 kor, 40 ungnöt och 150 får. Staden utgör jämte Laholm Sokn, et Regalt Pastorat med wid pass 1900 inwånare. Marknad hålles här d. 20 Mars, 27 Junii och 14 October enligt Almanackan. I Tunelds Geografie anföres at här hålles marknad Persmässotiden och d. 24 November, hwilket således är felaktigt. Stadens numer bland Rikets Städer är 85.

Laholm, en Sokn belägen omkring förenämnde Stad, hwartil hon är Annex, innehåller 30 Mantal. År 1805 war Folkmängden 998. Soknen begagnar sig af Stadens kyrka.

Laisälwen, en Ström i Lappland, förenar sig med Windelälwen, efter et lopp af 14 mil.

Lakalänga, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Torna Härad, är Annex til Stäwie Pastorat, samt innehåller 10.5 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är mylla. Skog finnes alsingen. Utsädet är 790 tunnor. År 1805 war Folkmängden 394. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Lambohof, en Sätesgård uti Slaka Sokn i Östergötland, består af 2 Mantal, äger mellan 50 och 60 tunnors utsäde, otilräckeligt höbol, knappt mulbete, föga skog, prydlig stenhusbyggning, wacker trägård, ansenlig humlegård. Därunder lyda 5 Torp och 1 skogshemman.

Lamhult, en Sätesgård uti Aneboda Sokn i Småland, med underliggande Ladugård, består af 1.6 Mantal, äger något öwer 30 tunnors utsäde, och mäst af korn, blandsäd och hafra, i

B b 2