Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/427

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
416 LEL
LEN

wärma. Utsädet är 20 à 25 tunnor på Mantalet. Boskapsskötsel idkas betydligt. År 1810 war Folkmängden 1803. — Lekåsa Sokn innehåller 11.4 Mantal. År 1810 war Folkmängden 344. Kyrkan är belägen under 58 gr. 10 min. Polhöjd; 8 mil från Mariestad.

Lelången, en ansenlig Sjö i Wärmeland och Dalsland, håller i längd 3.6 mil, men ej öwer 0.3 mil i bredd.

Lemnhult, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Östra Härad, är Annex til Korsberga Pastorat, samt innehåller 28.3 Mantal. Marken och jordmånen äro af lika beskaffenhet som i Korsberga, men skog finnes här något ymnigare. Utsädet är 348 tunnor af råg och korn. År 1810 war Folkmängden 375. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Trollebo och Holma.

Lemshaga, en Sätesgård i Upland, har stenhusbyggning.

Lena, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Upsala Län och Norunda Härad, håller i widd 0.4 qvadr. mil, samt innefattar 52 Mantal. Marken är ojämn och mindre bördig. Rådande jordmånen är något sandblandad lera. På skog är knapp tilgång. Utsädet är 390 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1070. Kyrkan är belägen under 60 gr. 2 min. Polhöjd; 1.6 mil från Upsala. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Watholma, Trollbo och Edshammar.

Lena, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kulings Härad, består af 4 Soknar: Lena, Moderförsamling, samt Långared, Bergstena och Fullestad, Annexer, samt innehåller 80.2 Mantal. I detta Pastorat är jordmånen blandad af nästan alla slag; men ej giwande mer än tredje à

fjärde kornet, ty då en jordmån ena året ger mer, ger en annan mindre. Ungefärliga utsädet är: tunnor wete 7, råg 75, korn 33, hafra 880, blandsäd 97, ärter 7, potäter 122 tunnor. År 1805 war Folkmängden 2457. — Lena Sokn innehåller 16.8 Mantal. Utsädet är: tunnor, wete 2, råg 20, korn 9, hafra 140, blandsäd 20, ärter 3, potäter 30 tunnor. År 1805 war Folkmängden 616. Kyrkan är belägen under 58 gr. 2 min. Polhöjd; 4 mil från Wänersborg. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Wittene.

Lendvig, et Pastorat uti Finmarkens Amt i Norge, består af 2 Soknar: Lendvig, Moderförsamling, och Hillesöe, Annex. Moderförsamlingen ligger til det mästa på fasta landet, men Annexen däremot består blott af öar. I Moderförsamlingen äro goda åkrar och gräsmarker och jordbruket är i allmänhet på god fot. Uti et hafssund kalladt Gisund, på bägge sidor om hwilket befinnas wäl odlade Gårdar, är laxfiske. Inbyggarne äro til större delen wälmående, samt hawa god förtjänst af fiskeri. År 1801 war Folkmängden 1549.

Lenhofda, et Consistorielt Pastorat i Småland, Wexiö Län och Upwidinge Härad, består af 2 Soknar: Lenhofda, Moderförsamling, och Ekeberga, Annex. samt innehåller 53.5 Mantal. Utsädet är omkring 800 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1807. — Lenhofda Sokn innehåller 37 Mantal. Marken är icke synnerligen bärgaktig utan til det mästa jämn; men så stenbunden, att wid odlingar betäckes hela odlings-planen med mindst 2 warf sten. Jordmånen består på de flästa ställen af swag swartmylla, några få hawa sand; men ingenstädes finnes lera. Skog finnes ymnigt. Soknens ensädesjord utgör mellan 530

och