Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/438

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LIN
LIN 427

100 tunnor säd i årlig afgift til Warbergs Fästning.

Lindholm, en Sätesgård uti Barwa Sokn i Södermanland, i sambruk med Spånga 0.5, Öweräng 0.5, samt Sörby, 3 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, höbol til 480 lass, hjelpelig skog, prydlig huwudbyggning täckt med koppar, i sednare tider upförd, god trägård, mjölqwarn och sågwärk.

Lindholmen, en Sätesgård uti Orkesta Sokn i Upland, äger öwer 30 tunnors utsäde i bördig jordmån, ymnigt höbol, tilräckelig skog, wacker åbyggnad af trä, rappad; ansenlig trägård, som förskönas beständigt af dess nuwarande ägare. Gården är namnkunnig däraf, at Stamfadren för Gustawianska Konunga-slägten Konung Gustaf I, blef här född år 1490.

Lindholmen, en Sätesgård uti Strö Sokn i Wästergötland, har god åker och äng, ansenlig skog, widsträckt fiskewatn i Wänern.

Lindholmen, en Sätesgård uti Swedala Sokn i Skåne, äger 100 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ansenlig skog, liten mangårdsbyggnad af korswirke.

Lindholmen, en Sätesgård uti Lundby Sokn i Göteborgs Län, äger 20 tunnors utsäde, betydligt höbol.

Lindhult, en Sätesgård uti Staffinge Sokn i Halland, äger 40 tunnors utsäde, ymnigt höbol, Skog på ägorna af hwarjehanda slags löfträn, prydlig mangårdsbyggning af sten, med en ansenlig trägård.

Lindome, en Sokn i Halland och Fjärås Härad, är Annex til Tölö Pastorat, och innehåller 65.5 Mantal. Marken är mästadelen bärgaktig. Rådande jordmånen är sand och mulljord. Hälften af Soknen är i saknad af skog, men den andra hälften bärgar sig dermed hjelpeligen.

Utsädet är 720 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1722. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan.

Lindsbro, en berustad Sätesgård uti östra Wåla Sokn i Upland och Wästerås Län, äger 20 tunnors utsäde, godt höbol, och mulbete, ymnig skog, prydlig mangårdsbyggning, stor och wacker trägård, med anläggning til en lustpark i Engelsk stil, med et stort orangeri, godt fiske.

Lindsta, en Sätesgård uti Järlåsa Sokn i Upland, består af 1 Mantal, äger inemot 20 tunnors utsäde, knapt höbol, godt mulbete, hjelpelig skog.

Lindåkra, en Sätesgård i Skåne och Malmö Län, är afhyst under Barsebäck.

Lindås, et Pastorat och Tingslag uti södra Bergenhus Amt i Norge, består af 5 Soknar: Lindås, Moderförsamling, samt Lygröen, Moking, Sandnäs och Ostreim, Annexer, med et Kapell Fejöe. Tingstället är Gården Kielström. År 1801 war Folkmängden 3775.

Lindärwa, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kinnefjärdings Härad, är Annex til Säwareds Pastorat, samt innehåller 6.5 Mantal. Marken är i allmänhet jämn. Rådande jordmånen är lera. År 1810 war Folkmängden 210. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Hålltorp och Sönepersgården.

Lindö, en Gård uti Wallentuna Sokn i Upland, består af 6 Mantal, däraf 3 äro Frälse och 3 Skattehemman. Utsädet är 60 tunnor. Höbolet ger 450 parlass. Utskog finnes ingen, men i hagar och backar är den hjelpelig. Mangårdsbyggnaden til hälften af sten, til hälften af trä är ansenlig och prydlig. Trägården är ansenlig.

Lindö, en Sätesgård uti Runtuna Sokn i Södermanland,