Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/440

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LIN
LIN 429

Tröj-fabrik, 1 Flanells-tryckeri och 1 Tobaks-fabrik. Öwer ån Stång är bygd en kostbar stenbro om 3 walf. Här äro circa 124 wärkstäder uti 34 särskildta handtwärk. Åkerjorden utgör 670 tunnland. År 1810 underhöllos i Staden 84 hästar, 78 oxar, 100 kor och 50 får. Staden utgör jämte Soknen Sankt Lars et Regalt Pastorat, hwars Folkmängd år 1810 war 4816. Marknad hålles här den 20 Februarii, 10 Maji, 1 Julii och 11 October, enligt Almanackan. I Tunelds Geografie nämnas den 13 Januarii, Midfasto Torsdagen, 12 Maji, 10 Julii och 6 December såsom marknadsdagar. Stadens numer bland Rikets Städer är 29. Linköping är huwudstaden i et Höfdingdöme, som innefattar Östergötland och beskriwes wid denna artikel.

Linnared, en Sätesgård uti Kinds Härad i Wästergötland.

Linnefors, et Järnvärk uti Wissefjärda Sokn i Småland, äger 200 skeppund stångjärnssmide, 1 masugn, prydlig mangårdsbyggning af trä, jämte en ansenlig trägård. Gården äger 26 tunnors utsäde och hjelpelig skog.

Lnnelöcke, en Sätesgård i Småland.

Linneryd, et Consistorielt Pastorat i Småland, Wexiö Län och Konga Härad, består af 2 Soknar: Linneryd, Moderförsamling, och Sandsjö, Annex, samt innehåller 95.2 Mantal. Marken i detta Pastorat är mera jämn än bärgaktig. Jordmånen består mäst af sandblandad swartmylla, skog finnes til nödigt behof. Utsädet är mellan 14 och 1500 tunnor wårsäd. År 1810 war Folkmängden 3380. — Linneryd Sokn innehåller 61.2 Mantal. Utsädet är mellan 8 och 900 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1997. Kyrkan är belägen under 56 gr. 40 min.

Polhöjd; 3 mil från Wexiö. Den betydligaste Gården i Soknen heter Skogsnäs.

Linneröd, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Gärds Härad, är Annex til Esphults Pastorat, samt innehåller 11.8 Mantal. Marken är backig och stenbunden, blandad af grus och mylla. Utsädet är 144 tunnor. År 1805 war Folkmängden 613. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Lisjö, en Gård uti Munktorp Sokn i Wästmanland, består af 4 Mantal, däraf 2 Säteri, 1 Frälse och 1 Rå och Rör, äger 40 à 50 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ansenlig skog, stor trägård. Gården hörer under Larsansjö Järnwärk.

Lisma, en Sätesgård uti Huddinge Sokn i Södermanland, äger ansenligt utsäde, ymnigt höbol, widsträckt skog, wacker åbyggnad af trä, med en stor trägård.

Lista, en Gård uti Sankt Ilians Sokn i Wästmanland, äger 30 tunnors utsäde, hjelpelig äng och skog, föga betydlig mangårdsbyggnad af trä, med en trägård i godt stånd.

Lister, et Härad i Bleking, innefattar 1 Stad: Sölwesborg, samt 7 Soknar: Sölwesborg, Gammalstorp, Ysanö, Mellby, Mörrum, Elleholm och Jämshög.

Lister, et Fögderi uti Mandals Amt i Norge, utgör tillika med Mandals Fögderi yttersta kanten af Norge i söder emot Nordsjön, längs efter den så kallade Agdesiden, och hwaraf til detta Fögderi hörer wästra delen. Utanför detta Distrikt ligger hawet med åtskilliga skär och holmar, såsom Landets wärn, jämwäl några bebodda öar. Strandkanten består merendels af bara stenklippor, wid foten finnes en eller annan grön plats samt et och annat stycke odlad jord. Från hawet löpa up i