Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/443

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
432 LJU
LJU

Utsädet är 930 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2142. — Ljunga Sokn innehåller 34.5 Mantal. Marken är til största delen jämn, och på flere ställen genomskuren af mossar och smärre sjöar. Jordmånen består af sandmylla, undantagande några få ställen, hwarest swartmylla finnes. Til wedbrand och gärdsle finnes behöflig tilgång af skog bestående af furu och gran, men tilräckeligt byggnadswirke saknas. Utsädet af alla slag är 460 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1027. Kyrkan är belägen under 56 gr. 44 min. Polhöjd; 5 mil från Wexiö. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Grimarp.

Ljungan, en Älf i Norrland, är en af de ansenligaste i Riket. Hon har sit ursprung i Härjedalen wid Norrska Fjäldryggen under 62 gr. 54 min. Polhöjd; flyter först genom Härjedalen 5 mil, sedermera genom södra delen af Jämtland 11, och til slut genom södra delen af Medelpad 14 mil, samt faller uti Botniska hawet. Dess hela längd är således 30 mil. Dess största gren heter Gimån, som faller i henne på wänstra sidan. Dess område är 110 qvadrat mil.

Ljungarum, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Tweta Härad, är Annex til Jönköpings Pastorat, samt innehåller 22.1 Mantal. År 1810 war Folkmängden 645. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Jönköping.

Ljungarum, en Sätesgård uti Mellby Sokn i Skåne, äger öwer 20 tunnors utsäde i sandig jordmån, skog til husbehof, obetydlig åbyggnad med en trägård.

Ljungby, et Regalt Pastorat i Småland, Kalmar Län och södra Möre Härad, består af 2 Soknar: Ljungby, Moderförsamling, och Hösmo, Annex, samt innehåller 111.4 Mantal. Utsädet stiger til 2500 tunnor. År

1810 war Folkmängden 3060. — Ljungby Sokn innehåller 90.4 Mantal. Den delen af Soknen som kallas skogsbygd, hwarest numera föga skog finnes, några få hemman undantagne, har i allmänhet swag, stenig och swårbrukad åkerjord, men något förmånligare äng och betesmark. Slättandet däremot har å de fläste ställen god och bördig jordmån, bestående af lera, swartmylla och sandblandad mylla, men knapp tilgång på höfoder, och hawa en del hemman därstädes skog til husbehof, en del intet. Utsädet kan beräknas til 2000 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2609. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Kölby, Krankelösa, Botorp, Tomteby, Sundtorp och Öbbestorp.[Dj 1]

Ljungby, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Sunnerbo Härad, är Annex til Angelstads Pastorat, samt innehåller 22.7 Mantal. Soknen är skoglös, men har i stället stora ljunghedar. En liten furuskog finnes dock wid en Gård. Utsädet är 360 tunnland. År 1810 war Folkmängden 548. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan.

Ljungby, et Regalt Pastorat i Halland och Faurås Härad, består af 2 Soknar: Ljungby, Moderförsamling, och Alfshög, Annex, samt innehåller 59.5 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1220. — Ljungby Sokn består af 45.5 Mantal. Marken är ganska bärgaktig. Rådande jordmånen är sand, dock finnes äwen något lera. På skog är brist. År 1805 war Folkmängden 914. Kyrkan är belägen under 56 gr. 59 min. Polhöjd; 3.4 mil från Halmstad. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Hällerup.

Ljungby, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Willands Härad, består af 2 Soknar: Ljungby, Moderförsamling,

Djurbergs tillägg:
  1. I Soknen finnes en Kapellsförsamling, hwars kyrka är belägen 1.2 mil från Moderkyrkan. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1069]