Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/444

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LJU
LJU 433

och Gualöf, Annex, samt innehåller 49.4 Mantal. Utsädet är 1726 tunnor af all slags säd. År 1805 war Folkmängden 1737. — Ljungby Sokn är belägen wid Östersjön, samt har en skärgård af några och 20 holmar och skär. Hon innehåller 37.7 Mantal. Marken består skiftewis dels af sand, dels af lera, uti wästra och östra Ljungby byar, men uti de andre byarne Wanneberga och Tofteberga härskar sandmylla. Ingen skog finnes, utom en liten björklund och några furuplantager. Utsädet är 1094 tunnor af alla slag. År 1805 war Folkmängden 1327. Kyrkan är belägen under 56 gr. 1 min. Polhöjd; 1.4 mil från Kristianstad.

Ljungby, en Sätesgård i förenämnde Sokn, belägen wid kyrkan, består af 3.5 Mantal, men jämte Sätesgården Weiletorp, som brukas därunder, af 4.5 Mantal. Utsädet är mellan 4 och 500 tunnor. Höwäxten, til större delen artificiel, stiger til 500 lass. Mangårdsbyggnaden upförd af tegelsten, 2 wåningar hög, är prydlig. Uthusen äro ock af sten, men ladugården af trä. Trägården är ansenlig, hållande i widd mellan 8 och 10 tunnland. Under Gården höra 43 Frälsehemman, 65 torp, 1 wattuqwarn med 4 par stenar, 1 wäderqwarn och 1 sågwärk. Til Gården är ymnig skog af alla slag, men belägen uti Iwetofta och Näsums Soknar 1 à 2 mil från Gården.

Ljungby, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och norra Åsbo Härad, består af 2 Soknar: Ljungby, Moderförsamling, och Källna, Annex, samt innehåller 36.8 Mantal. Utsädet är 1050 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1102. — Ljungby Sokn innehåller 21 Mantal. Marken är ganska ojämn, stenbunden och bärgaktig, mager

och mindre fruktbar. Härskande jordmånen är sandmylla. Större delen af Soknen lider brist på skog, dock finnes wid en del hemman mer och mindre eke, bok och surskog. Utsädet är 550 tunnor. År 1805 war Folkmängden 703. Kyrkan är belägen under 56 grad. 12 min. Polhöjd; 6.4 mil från Kristianstad. Den betydligaste Gården i Soknen heter Bläsinge. Soknen kallas Östra Ljungby, til skilnad från Munkaljungby Sokn som ligger i wäster härifrån.

Ljunghem, en Sokn i Wästergötland, Mariestads och Gudhems Härad, är Annex til Walora Pastorat, samt innehåller 9.6 Mantal. Marken är til hälften högländt och til hälften jämn. Härskande jordmånen är god åkerlera. Skog finnes någorlunda tilräckeligt. Utsädet är 35 tunnor råg och 68 tunnor hafra. År 1810 war Folkmängden 229. Kyrkan är belägen 1 mil från Moderkyrkan.

Ljungsarp, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kinds Härad, är Annex til Dalstorps Pastorat, samt innehåller 13.7 Mantal. Utsädet är 160 tunnor. År 1805 war Folkmängden 427. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Ljunits, et Härad i Skåne och Malmö Län, innefattar 7 Soknar: Näbbelöf, Sjörup, Katslösa, Balkåkra, Snåresta, Skårby, Willie.

Ljur, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Gäsene Härad, är Annex til Närunga Pastorat, samt innehåller 9.8 Mantal. År 1805 war Folkmängden 321. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Ljusdal, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Hälsingland och norra Fögderiet, håller i widd 16.2 qvadrat mil, samt innefattar 120.3 Mantal. Soknen utgör til större delen en

D d