Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/450

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LON
LOS 439

enbuske; utan alt hwad som behöfs til timmer, stängsel, wedbrand och wirke måste på långa wägar föras och dyrt inköpas. I Soknen äro mycket klena höbol, men ganska widlyftiga marker, som endast nyttjas til bete för boskapen. Utsädet är mellan 30 och 40 tunnor på Mantalet. År 1810 war Folkmängden 382. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Håkantorp, Lång Storegården. Den sednare består af 4 Mantal, samt är boställe för Öwersten wid Wästgöta Dals Regimente.

Lonnarp, en Sätesgård i Wästergötland.

Loppen, et Pastorat uti Finmarkens Amt i Norge, består af 2 Soknar: Loppen, Moderförsamling på ön Loppen, samt Hasvig, Annex på ön Söröe. År 1801 war Folkmängden 623. Wid ön Loppen är en god hamn och bekant fiskeläge.

Loringe, en Sätesgård i Östergötland.

Los, en Kapells-Församling uti Färila Sokn i Hälsingland, wid gränsen til Dalarne, är en Koboltgruwa, och et Koboltwärk. Detta har driwits omkring midten af förra århundradet, men är nu mera aldeles ödelagt. År 1810 war Folkmängden 171. Kyrkan är belägen 3.5 mil från Moderkyrkan.

Loshult, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Göinge Fögderi, är Annex til Ousby Pastorat, samt innehåller 20.2 Mantal. Soknen utgör en Dalsträckning på ömse sidor om en å, som faller i Helge å. Marken är mera bärgaktig än jämn, samt upfyld med många och stora mossar. Rådande jordarten är sten- och grusblandad swartmylla. Skogarne, bestående mästadelen af furu och gran, äro widsträckte och ymnige. Bok finnes jämwäl på åtskilliga

ställen. Utsädet är 340 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1149. Kyrkan är belägen 1.4 mil från Moderkyrkan.

Lossa, en Sokn i Upland, Upsala Län och Bro Härad, är Annex til Bro Pastorat, håller i widd 0.66 qvadr. mil, samt innefattar 8.5 Mantal. Soknen är til större delen omgiwen utaf norra Björkfjärden uti Mälaren, samt har åtskilliga öar och holmar. I allmänhet är wäl marken jämn, dock finnas många högder och bärgbackar. Rådande jordarten är lera. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 310 tunnor. Läget wid Mälaren ger anledning til godt fiske. År 1810 war Folkmängden 474. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Toresta, Ådö, Gamla Säbyholm, Nya Säbyholm.

Lottesta, en Sätesgård i Södermanland.

Lotorp, et Järnwärk uti Risinge Sokn i Östergötland, äger 690 skeppund stångjärnssmide.

Lowiseberg, en Sätesgård i Östergötland.

Lowiseholm, et Järnmanufacturwärk uti Töftedals Sokn i Dalsland, består af 1 plåthammare, 2 knippsmedjor, samt 1 större och 1 mindre manufacturhammare.

Lowers, et Alunwärk uti Hagby Sokn i Småland, nära til hawet, 1.7 mil från Kalmar. Det har 5 dubbla pannor för sjudning. På 15 år 1781–1795 har tilwärkningen stigit til 15378 tunnor, årligt medium 1025. Malmen hämtas från Smedby Sokn på Öland, men dess öwerförande förorsakar at tilwärkningen faller här kostsammare än wid andra Alunwärk.

Lowön, en Sokn och Regalt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Swartsjö Fögderi, utgör en Ö i Mälaren, hwilken