Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/455

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
444 LUN
LUN

Göinge, Willands, Gärds, Listers och Bräkne, Medelstads samt Östra Contract.

Lunda, en Sokn i Upland, Stockholms Län och Semminghundra Härad, är Annex til Skeptuna Pastorat, håller i widd 0.25 qv. mil, samt innefattar 19 Mantal. Marken är omskiftande med skogbewuxna bärg och slätter. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes tilräckeligt til behowet. Utsädet är 350 Geometriska tunnland. År 1810 war Folkmängden 516. Kyrkan är belägen 1.6 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Sigridsholm och Ängeby.

Lunda, et Consistorielt Pastorat i Södermanland, Nyköpings Län och Jönåkers Härad, består af 2 Soknar: Lunda, Moderförsamling, och Kila, Annex, håller i widd 2.4 qv. mil, samt innefattar 70.6 Mantal. Utsädet är 750 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2807. — Lunda Sokn är belägen uti en Dalsträckning omkring en å som har sit ursprung i Östergötland och wid Nyköping faller uti en fjärd af hawet som omgiwes i norr och söder af höga bärgsräckor och skogar. Hon håller i widd 0.85 qv. mil, samt innefattar 43 Mantal. Marken är jämn undantagande wid gränsorne af nyss nämnde wäderstrek, å hwilka dock inga skattlagda hemman, men wäl en mängd torpställen och backstugor äro liggande. Rådande jordmånen är öweralt lera, när man undantager mojorden uti bärgs- och skogstrakterne. Skog hawa åtskilliga hemman til behof, äwen til afsalu; andre hawa den hjelpelig, en del ingen, men erhålla sit behof däraf å närbelägne Härads-Allmänningar. Utsädet är 450 tunnor oberäknade potäter. År 1810 war Folkmängden 1211. Kyrkan är

belägen under 58 gr. 45 min. Polhöjd; 1.6 mil från Nyköping.

Lunda, en Sätesgård i Östergötland.

Lundbo, en Sätesgård i Upland.

Lundby, en Sätesgård uti Tillinge Sokn i Upland, äger 30 tunnors utsäde, tilräckeligt höbol, hjelpelig skog af något timmer, men mer gärdselfång, förswarlig mangårds huwudbyggning af trä, med förfallna flygelbyggningar, med en trägård, betydlig ladugårdsbyggning af sten.

Lundby, en Sätesgård uti Husby-Rekarne Sokn i Södermanland, äger nära 23 tunnors utsäde, föga ymnigt höbol, hjelpelig skog, prydlig mangårdsbyggning af trä, med en trägård.

Lundby, en Sokn i Wästmanland, Wästerås Län och Tuhundra Härad, är Annex til Dingtuna Pastorat, håller i widd 0.2 qv. mil, samt innefattar 41.5 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera. På skog är brist. Utsädet är 310 tunnor. År 1810 war Folkmängden 519. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Wästerås. Den betydligaste Gården i Soknen heter Johannisberg.

Lundby, en Sätesgård uti Å Sokn i Östergötland, består af 2 Mantal i sambruk med underlagde Gården Harsby om 0.5 Mantal Frälse och 2.75 Mantal Skatte, äger 60 tunnors utsäde, äng swarande mot åkern, någorlunda skog til husbehof, prydlig och ansenlig åbyggnad, så wäl i mangård som i ladugård, 2 mjölqwarnar, som driwas af wäder. Den nuwarande ägaren har börjat med betydliga planteringar af löfträn til Gårdens förskönande.

Lundby, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Laske Härad, är Annex til