Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/456

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LUN
LUN 445

Larfs Pastorat, samt innehåller 15.5 Mantal. Marken är til en del bärgaktig och til en jämn, och där är rådande jordmånen lera. På skog är brist. Utsädet är: Wete 2 tunnor, råg 18, korn 42, blandsäd 110, hafra 80, ärter 2 tunnor. År 1810 war Folkmängden 398. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Lundby, en Sätesgård i förenämnde Sokn, består af 1 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, höbol til 80 stackar, ingen skog, gammal mangårdsbyggning af trä.

Lundby, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Walla Härad, är Annex til Warnhems Pastorat, samt innehåller 27 Mantal. Marken är någorlunda jämn. En Kronopark kallad Himmelsberget, en tämeligen ansenlig kulle, är här belägen. Rådande jordmånen är en ganska bördig swartmylla, med något klapur. På skog är brist. Utsädet, när trefjärdedelar af öpna jorden besås, är: Råg 160 tunnor, korn 60, blandsäd 70, hafra 190, ärter 20, tilsamman 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 518. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Lundby, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Göteborgs Län och på Ön Hisingen, består af 2 Soknar: Lundby, Moderförsamling, och Tuwe, Annex, samt innehåller 42 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. Föga skog finnes. Utsädet är 360 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1453. Lundby Sokn innehåller 18.2 Mantal. Utsädet är 200 tunnor. År 1805 war Folkmängden 941. Kyrkan är belägen under 57 gr. 44 min. Polhöjd; 0.3 mil från Göteborg. Den betydligaste Gården heter Lindholmen

Lundby, et Regalt Pastorat

i Wästergötland, Wänersborgs Län och Wätle Härad, består af 5 Soknar: Lundby, Moderförsamling, samt Skallsjö, Lerum, Bergum och Ångered, Annexer, samt innehåller 164 Mantal. Desse 5 Soknar, som utgöra förenämnde Wätle Härad, äga den likhet, at de innafatta bärgs- och sandhögder, mellan hwilka finnas dalar och odlade slättmarker, uti hwilka lera och mulljord äro den rådande jordarten. Utom dessa äro här 2 bärgsryggar, nämligen en wid norra landswägen som sträcker sig från Göteborgs Läneskilnad, genom Ångereds, Bergums och Lundby Soknar in uti Ale Härad och kallas Wätle-fjäld, som i Lundby Sokn är bewuxit med gran och furuskog. Den andre wid södra landswägen genom Lerum och Skallsjö Soknar in uti Kulings Härad, har bättre gran- och furuskog, til en mils bredd, och där är rådande jordmånen sand och skogslera. Den stora sjön Mjören stöter i norr til Pastoratet. Årliga utsädet fastän olika det ena eller andra året i anseende til upodlingar, samt mer eller mindre hafresäde kan beräknas til circa 4580 tunnor. År 1805 war Folkmängden 4795. — Lundby Sokn innehåller 39 Mantal. Med tilhjelp af bränntorf har Soknen skog til husbehof. Utsädet är omkring 1140 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1043. Kyrkan är belägen under 57 gr. 51 min Polhöjd; 5.8 mil från Wänersborg. Den betydligaste Gården i Soknen heter Öljared.

Lunde, et Pastorat uti Districtet Dalerne uti Stavangers Amt i Norge, består af 2 Soknar: Lunde, Moderförsamling, och Näs, Annex. År 1801 war Folkmängden 2632.

Lunde, en Sokn, är Annex til Jemnagers Pastorat uti Totens Fögderi uti Kristians Amt i Norge.