Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/457

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
446 LUN
LUN

Lunde, en Sokn, är Annex til Böe Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge.

Lundegård, et Häradshöfdinge-Boställe på Öland.

Lunder, eller Sognedal, en Sokn, är Annex til Nordrehougs Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge.

Lundholm, et Järnwärk uti Frustuna Sokn i Södermanland, består af 1 stångjärnshärd, 1 spik- och 1 räckhammare, äger betydlig skog, obetydlig åbyggnad.

Lundholmen, en Sätesgård uti Wrigstad Sokn i Småland, äger öwer 20 tunnors utsäde, swagt höbol, hjelpelig skog, prydlig mangårdsbyggning af trä, med en trägård.

Lundholmen, en Sätesgård uti Woxtorp Sokn i Småland.

Lundsberg, en Herregård uti Lungsund Sokn i Wärmeland, äger 30 tunnors utsäde, godt höbol, tllräckelig skog. Härunder hörer Mattångs Järnwärk.

Lundsholm, en Sätesgård i Wärmeland.

Lundås, en Sätesgård i Upland.

Lungegård, en ansenlig och wälbygd Gård, nära til Staden Bergen i Norge.

Lungsund, en Sokn i Wärmeland och Östersysslet, är Annex til Kroppa Pastorat, samt innehåller 11.3 Mantal. Marken är til en del jämn, samt upfyld af sjöar, kärr och mossar, men större delen är bärgaktig, stenbunden och med skog bewuxen. Den största sjön heter Lungen. Härskande jordmånen är lera. Utsädet är 60 tunnor råg och 500 tunnor hafra. År 1810 war Folkmängden 1431. Kyrkan är belägen 1.2 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Bjurbäck, Kungsskog, Acktjärr, Lundsberg.

Lunke, en Sokn, är Annex

til Stördals Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge.

Lunna, en Sätesgård uti Apuna Sokn i Östergötland, består af 2 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, tilräckeligt höbol och mulbete, wacker trägård, 10 Mantal underliggande hemman och 10 torp.

Lunnabo, en Sätesgård i Wästergötland.

Lunnaby, et Rusthåll uti Öjaby Sokn i Småland, wackert beläget, äger 20 tunnors utsäde, prydlig åbyggnad.

Lunnagården, en Sätesgård uti Marka Sokn i Wästergötland, belägen på sluttningen af Mösseberg, består af 1 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, höbol til 150 stackar, godt mulbete på Mösseberg, förswarlig åbyggnad af trä, jämte en trägård med 160 hwarjehanda slags fruktträn, utom en mängd oxlar, som omgiwa stället.

Lunnaliderne, et Alunwärk, och kalkbränneri uti Wiklewa Sokn i Wästergötland, ligger på Prästebolets ägor, tilwärkar 600 tunnor årligen.

Lunneberg, et Krono-Rusthåll uti Säwared Sokn i Wästergötland, består af 0.75 Mantal, äger 50 tunnors utsäde, godt höbol, hjelpelig skog, 2 obetydliga mangårdsbyggningar af trä.

Lur, en Sokn i Bohusland och Norrwikens Fögderi, är Annex til Tanums Pastorat, samt innehåller 40.6 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen i dalarne är lera, någorstädes blandad med mylla; men oftast med sand på högderne. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 800 tunnor. År 1805 war Folkmängden 923. Kyrkan är belägen 1 mil från Moderkyrkan.

Lurön, en Ö uti Wänern, formerar tillika med några smärre öar och holmar en skärgård,