Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/458

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LUT
LYC 447

som skiljer Wänern från dess wik Dalbosjön. På denna Ö har fordom legat et Munkekloster, hwarefter lämningar ännu synas.

Lutterhorn, en Landtudd uti Fårö Sokn wid Gottland. Där bredewid är en ganska säker hamn, som bär namn efter udden och kallas Lutterhorns Hamn. Skada at den försämras, häldst sådant genom en föga betydlig kostnad, enligt sjöfarandes intygan, kunde förekommas.

Luttra, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Wartofta Härad, är Annex til Falköpings Pastorat, samt innehåller 19.7 Mantal. På skog är brist. Utsädet kan antagas til 25 tunnor på Mantalet, således circa 500 tunnor på hela Soknen. År 1810 war Folkmängden 299. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Falköping.

Lyby, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Frosta Härad, är Annex til Hörby Pastorat, samt innehåller 21.1 Mantal. Marken är i allmänhet stenbunden och ojämn. Någon skog af ek och bok finnes, dock ej tilräckelig til behowet. Utsädet är 440 tunnor. År 1805 war Folkmängden 745. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Lyby, en Sätesgård uti förenämnde Sokn, består af 0.5 förmedladt Mantal, hörer under Ousbyholms Sätesgård i Hörby Sokn, har en wacker huwudbyggning af korswirke, jämte en stor trägård med många fruktbärande trän, och norr om denna en wacker byggning med en terrasse, hwarifrån man njuter en widsträckt utsigt. Ladugården är grundmurad.

Lycke, en Sokn i Bohusland och Inlands Fögderi, är Annex til Torsby Pastorat, samt innehåller 23.2 Mantal. Marken är ojämn och bärgaktig. Rådande jordmånen är blå märgel-lera. Skog har funnits, men är

uthuggen. Utsädet är: Wete 3 tunnor, råg 6, korn 200, hafra 20, bönor och ärter 150, potäter 40 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1334. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården i Soknen heter Tofta. Transjuderi och sillsalteri-wärken, som i denna Sokn i förriga tider utgjorde en huwudnäring, samt hade flera kostsama och prydliga byggnader äro nedrifne. Inom denna Sokns område är Staden Marstrand belägen, och utgör med fästningen Carlsten sin särskildta Församling.

Lyckeby, en ansenlig By, Marknadsplats och Tingställe uti Lösen Sokn i Bleking, wid en å, som nära härwid faller ut i hawet, 0.7 mil från Carlskrona. Här finnes 1 segel- och flaggduksfabrik, som driwes med styrka och håller 34 wäfstolar, jämte nödiga wäware och spinnerskor; 1 Kronosmedja med 1 stångjärnshammare, samt 2 spikhamrar. Wid samma smedja är et hus inrättadt til stålfabrik och slipwärk. Här finnas ock 2 byggnader ämnade til stenpappers fabricering, men hawa sedan år 1810 bliwit nyttjade til bryggeri, som numera uphört. Widare finnes här et qwarnwärk med 6 par stenar tilhörigt Kronan. Wattuhjulen hålla 8 alnar i diameter.

Lycksta, et Rusthåll uti Romfartuna Sokn i Wästmanland, består af 1.5 Mantal, däraf 1 Skatte och 0.5 frälse, äger nära 30 tunnors utsäde, god äng, hjelpelig skog, obetydlig åbyggnad, tröskmachin.

Lyckås, en Sätesgård uti Wärsta Sokn i Småland, består af 3.75 Mantal, hwika jämte 7 därtil underlagde hemman gemensamt under et bruk innehawas, besås årligen med 250 tunnor, äger ganska ymnigt höbol, och skog til husbehof.