Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/580

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
ODE
OFF 569

och Norra Åsbo Härad, består af 2 Soknar: Oderljunga, Moderförsamling, och Perstorp, Annex, håller i widd 1.5 qv. mil, samt består af 33.6 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1658. — Oderljunga Sokn håller i widd 1.2 qv. mil, samt innefattar 21.5 Mantal. År 1805 war Folkmängden 983. Kyrkan är belägen under 56 gr. 12 min. Polhöjd; 4.8 mil från Kristianstad.

Odersberga, en Sätesgård uti Fjelkesta Sokn i Skåne, äger 60 à 70 tunnors utsäde i 3 gärden, ymnigt höbol, litet skog, otilräckelig til Gårdens behof, prydlig mangårdsbyggnad af tegelsten, 2 ladugårds-längor af gråsten, ansenlig trägård.

Offerdal, et Consistorielt Pastorat i Jämtland och Norra Fögderiet, består af 3 Soknar: Offerdal, Moderförsamling, samt Alsen och Mattmar, Annexer, håller i widd 22.6 qvadr. mil, samt innefattar 84 Mantal. Utsädet är: råg 33 tunnor, korn 830, hafra 30, blandsäd 16, ärter 72, potäter 66. År 1810 war Folkmängden 2674. — Offerdal Sokn består af 35.8 Mantal. Marken är ojämn och bärgaktig. Här finnas flera större och smärre sjöar, och emot fjäldtrakten i synnerhet träsk och moras. Rådande jordmånen är sandblandad lera, utom i några byar, hwarest är swartmylla eller sand. Fjäldbärg stänga Soknen på wästra och norra sidan. Skog finnes ymnigt, til största delen gran och björk, eller annan löfskog, men tall til timmer saknas i flera byar. Boskapsskötsel är et af de förnämsta näringsfången. Utsädet är: råg 12 tunnor, korn 360, hafra 6, blandsäd 5, ärter 27, potäter 25. Myrjärn tilwärkas af de fläste bönder til husbehof. I Gärde by är för bemäldte järns tilwärkning en smedja med en räck- och en spikhammare anlagd.

År 1810 war Folkmängden 1227. År 1750 war densamma 770, har således på 60 år ökat sig med 457. Kyrkan är belägen under 63 gr. 26 min. Polhöjd; 4 mil från Östersund. Kyrkoherdebostället består af 1.3 Mantal och äger 23 tunnors utsäde. Et Stabs-Capitens-boställe finnes ock i Soknen bestående af 0.5 Mantal.

Offeren, en ansenlig Gård uti Gusdals Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge.

Ofoden, et Pastorat uti Saltens Fögderi uti Nordlands Amt i Norge, består af 2 Soknar: Ofoden eller Evenäs, Moderförsamling, och Askenäs, Annex. Pastoratet är beläget omkring en fjärd af hawet kallad Ofoden. År 1801 war Folkmängden 1815.

Ogesta, en Sätesgård uti Östmo Sokn i Södermanland, består af 1.5 Mantal, med sammanlagde Skäringe 1 Mantal Säteri och Fors Frälsehemman 1 Mantal, äger 25 tunnors utsäde, höbol omkring 200 sommarlass, gammal mangårdsbyggning af trä, med en trägård.

Ogesta, en Sätesgård uti Odenswi Sokn i Småland, äger 20 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, hjelpelig skog, wacker åbyggnad af trä.

Okomme, et Regalt Pastorat i Halland och Faurås Härad, består af 3 Soknar: Okomme, Moderförsamling, samt Köinge och Swartrå, Annexer, och innehåller 66 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1407. — Okomme Sokn består af 32.7 Mantal. Marken är bärgaktig och på högländta ställen med ljung bewuxen. Rådande jordmånen är sandmylla och något lerblandad. Skogen är ännu hjelpelig, men synes om någon tid bebåda brist. Utsädet är 320 tunnor. År 1805 war Folkmängden 678. Kyrkan är belägen under 57 gr. 4 min. Polhöjd; 3.7 mil från Halmstad.