Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/581

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
570 OLA
OLH

Den betydligaste Gården heter Bösgård.

Oland, et Härad i Upland och Upsala Län, håller i widd 11.75 qv. mil, och innefattar 11 Soknar: Tuna, Stafby, Alunda, Morkarla, Ekeby, Skefthammar, Danmora, Film, Tegelsmora, Löfsta, Hållnäs.

Olasdal, en liten Twärdal från Bondalen uti Jörgenfjords Pastorat uti Romsdals Amt i Norge, eller rättare en stor öpning af wid pass 200 famnars längd och 100 famnars bredd i det bärget, som på södra sidan innesluter huwuddalen, med branta och höga bärg på bägge sidor förnämligast på den wästra, hwilka äro obestigliga. På samma sida ses en hop hålor efter utbrustna stenar och bärgstycken, i synnerhet är en märkwärdig håla up emot öwersta delen af bärget, hwilken utskjuter eld, rök och skarpa skott, så ofta wissa förändringar i wäderleken förestå, och därjämte förorsakar et häftigt genljud bland de kringliggande bärgen, men ingen stenskridning som kunde giwa anledning at tro at knallen däraf hade sin uprinnelse. Denna håla kallades fordom Sankt Olofs Håla.

Olden, en Sokn, är Annex til Indvigs Pastorat uti Norra Bergenhus Amt i Norge. Här äro goda sädesgårdar, ypperlig gräswäxt och ansenliga skogar. Uti åarne som löpa genom Soknen fångas lax.

Oleda, en Sätesgård uti Knifsta Sokn i Upland, äger 30 tunnors utsäde, godt höbol, hjelpelig skog, förfallen mangårdsbyggning.

Olfsta, et Skattehemman uti Kolbäck Sokn i Wästmanland, består af 1.3 Mantal, äger 20 tunnland åkerjord i hwardera gärdet, knapp äng och bete, hjelpelig skog.

Olhamra, en Sätesgård uti Wallentuna Sokn i Upland, består af 1 Mantal, äger 15 tunnors utsäde, höbol til 150 parlass, tilräckelig skog, för Gårdens storlek, ansenlig mangårdsbyggnad af trä, med en stor trägård.

Oliwehult, en Sätesgård uti Krigsbergs Sokn i Östergötland, belägen wid sjön Stråken och den därifrån löpande å, 3.2 mil från Linköping, består af 4 Mantal. Utsädet är 44 tunnor, ängen lämnar 4 til 500 lass hö, och betet är tilräckeligt, så at 120 nöt, större och smärre, 6 hästar och 40 får här underhållas. Mangårdens huwudbyggning af trä, är ansenlig och prydlig. Wid densamma befinnas 3 trägårdar med många fruktbärande trän. Gården har stor och wacker skog, humlegård, något fiske, 3 ruddammar, 1 sågwärk, och 1 mjölqwarn med 2 par stenar. Läget är ganska wackert, med 2 stora, i Engelsk stil inrättade parker. Under Gården lyda 7.6 Mantal Skattehemman och 24 torp. Denna egendom sträcker sig 0.7 mil i längden utmed landswägen och går ned til sjön Boren.[Dj 1]

Ollestad, en Krono-Sätesgård uti Hof Sokn i Wästergötland, består af 2 Mantal, äger 30 à 35 tunnors utsäde, godt höbol, ymnig barr- och löfskog, förswarlig åbyggnad med en trägård.

Ollonö, en Sätesgård i Östergötland.

Olof, (Sankt) en Sokn i Upland, Stockholms Län och Erlinghundra Härad, är Annex til Sigtuna Pastorat, håller i widd 0.22 qv. mil, samt innefattar 24.4 Mantal. Marken är til det mästa bärgig och backig. Rådande jordmånen är god lera. Skogen är til det mästa hjelpelig. Utsädet är 320 tunnor. År 1810 war Folkmängden i denna och

Djurbergs tillägg:
  1. Gården består, med de i sambruk warande Hemman af 4.25 Mantal. Här är et tegelbruk, som tilwärkar både taksten och mursten samt en kalkugn. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1071]